Sunday, March 11, 2012

ဘ၀ရဲ.အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကာလမ်ားအဲ.သည္ေန.က ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန. ၊ေနာက္ႏွစ္ရက္ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ (၃၀)
ျပည္.ေတာ.မည္။ ဘာလိုလိုနဲ. ဆယ္စုႏွစ္ အသစ္တစ္ခုထဲသို. ေရာက္ေတာ.မွာပါကလား။
ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလ ေတြ ကုန္ဆံုးခဲ.ျပီလား။ အဲ.သည္လို အေတြးျဖင္.
ကြ်န္ေတာ္ ရင္ေလးသြားမိသည္။
အဲ.သည္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ေန.စဥ္လုပ္ေလ.ရွိသည္. အရာမ်ားထဲမွာ တစ္ခုက အလုပ္
မသြားမီ အားကစားခန္းမ ထဲသြားျပီး ေလ.က်င္.ကစားျခင္းျဖစ္သည္။ေန.
စဥ္
နံနက္တိုင္း အားကစား
ခန္းမေရာက္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္.မိတ္ေဆြႀကီး နစ္ကိုလတ္(စ) ကိုေတြ.ရစျမဲ
ျဖစ္သည္။ နစ္ကိုလတ္(စ) ကအသက္ ၇၉ ႏွစ္
ရွိျပီ။ သို.ေသာ္ အရြယ္ႏွင္. မလိုက္ေအာင္ က်န္းမာသန္စြမ္း သည္။
အဲ.သည္ေန. နစ္ကိုလတ္(စ) ကိုႏူတ္ဆတ္ေတာ. ကြ်န္ေတာ္ ခါတိုင္းလုိ
သြက္သြက္ လက္လက္မရွိတာ သူသတိျပဳမိျပီး
ဘာျဖစ္သလဲေမးသည္။ကြ်န္ေတာ္ က အသက္ ၃၀ ျပည္.ေတာ.မည္.အေႀကာင္းႏွင္.
အဲ.သည္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္.
အေႀကာင္း ေျပာျပသည္ ။ အဲ.သည္ လိုေျပာရင္းက ၊အင္း ငါ နစ္ကိုလတ္(စ) အသက္
ေလာက္မ်ား ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုခံစား
ရမလဲ မသိဘူး ဟုေတြးမိကာ သူ.အားေမးခြန္းတစ္ခုေမးမိသည္။
"အဘ ဘ၀မွာ ဘယ္အခ်ိန္ကာ လ ဟာ အေကာင္းဆံုး ကာလလို. ယူဆပါသလဲ "
"မင္းက အေတြး အေခၚပါတဲ. ေမးခြန္းေမးေတာ. ငါကလည္း
အေတြး အေခၚပါတဲ. အေျဖ ျပန္ေပးရမွာေပါ."နစ္ကိုလတ္(စ) က
မဆိုင္းမတြ ဆိုသည္။
"ဒီလို ကြ ငါ ႀသစေႀတးယား မွာ ကေလးဘ၀တုန္းက ငါ.ကိစၥ
၀ိစၥေတြ အားလံုးကို ငါ.မိဘေတြက တာ၀န္ယူတယ္ ၊ ငါ.ကို သူတို.ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္ႀကတယ္ ၊အဲ.ဒီအခ်ိန္ ဟာ ငါ.ဘ၀ ရဲ.အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ.တယ္၊
တစ္္ခါ ငါေက်ာင္းေနစဥ္ကာလ မွာ ဒီကေန. ငါသိခဲ.ရတဲ.
အေႀကာင္း အရာ ေတြ ေက်ာင္းကသင္ေပးလုိ. သိရတတ္ရ တယ္၊ အဲ.ဒီကာလ
ဟာလဲ ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုျဖစ္ခဲ.တယ္။
အဲ.သည္ေနာက္ ၊ငါအလုပ္ရတယ္ ၊အဲ.ဒီ ခါတာ၀န္ေတြ ယူရတယ္ ၊
ဒါေပမယ္. ငါအားထုတ္ လုပ္ကိုင္သမွ်အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင္.ေတြ
ငါရတယ္ ၊ အဲ.ဒီ အခ်ိန္ ဟာ ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ ပဲ၊
ေနာက္ ၊ငါ.မိန္းမနဲ. ငါေတြ.တယ္ ၊ ခ်စ္ႀကခင္ႀကတယ္ ၊
အဲ.ဒီအခ်ိန္ဟာ လဲ ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ တစ္ခုပဲ ၊
အဲ.သည္ေနာက္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္တယ္။စစ္မီးေတာက္ေနတဲ
.
ႀသစေႀတးယားကေန လြတ္ရာကြ်တ္ရာ ကို လင္မယားႏွစ္ေယာက္
အသက္ေဘးအတြက္ ေျပးႀကရတယ္ ၊ ေျမာက္အေမရိက ကိုသြားတဲ. သေဘာၤတစ္စီး ေပၚကို
ႏွစ္ေယာက္သားေဘး ကင္းရန္ကင္း ေရာက္သြားတဲ.
အခ်ိန္ဟာ ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ တစ္ခုပဲ၊
ေနာက္ ၊ ကေနဒါကို တို.ေရာက္လာတယ္ ၊ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း
မိသားစုတစ္ခုျဖစ္လာတယ္ ၊ အဲ.ဒီအခ်ိန္ဟာလည္း ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုး
အခ်ိန္ တစ္ခုပဲ ေပါ. ၊
ေနာက္ ဖခင္တစ္ေယာက္ဘ၀နဲ. သားသမီးေတြ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္း
သူတို.ေလးေတြ ကိုယ္.မ်က္စိေရွ.မွာ ႀကီးျပင္းလာႀကတာ တစ္စိမ္.စိမ္.
ႀကည္.ခြင္.ရတယ္။ အဲ.ဒီကာလဟာလဲ ငါ.ဘ၀ရဲ. အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ တစ္ခုပဲ။
အဲ.သည္ေနာက္ အခုအခ်ိန္ မွာေကာတဲ. ၊ ငါေျပာမယ္ ဂ်ိဳး ၊ငါ အခုအသက္
၇၉ ႏွစ္ရွိျပီ ။ဒါေပမယ္. က်န္းမာတယ္ ၊ေနလုိ.ထိုင္လုိ.ေကာင္းတယ္ ၊
ငါ.မိန္းမကိုလည္း ငါစေတြ.စဥ္ကလိုဘဲ ခ်စ္ေနတုန္းဘဲ ၊ အဲ.သည္ေတာ.
ဒီအခ်ိန္ကာလ ဟာလဲ ငါ.ဘ၀ရဲ.အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုဘဲေပါ.ကြာ ၊ 
 
fw မလ္းမွာေတြ ့လို သူငယ္ခ်င္းေတြ  သိသင့္တယ္ထင္လို ့မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ ။

No comments: