Tuesday, October 18, 2011

ေသြးက ေျပာတဲ့ သင့္အေၾကာင္း

BLOOD TYPE SHOW WHAT YOU ARE
ေသြးက ေျပာတဲ့ သင့္အေၾကာင္း
 
 
 
 
 
 
BLOOD GROUP O
BLOOD GROUP A
BLOOD GROUP B
BLOOD GROUP AB
In a nutshell
အတြင္းစိတ္

Cannot stand people who hide the truth
အမွန္ကိုဖံုးကြယ္တတ္သူေတြကုိ သည္းမခံ
Pessimistic and too sensitive
အဆိုးျမင္၊ အထိမခံ
Cannot take orders easily
ေျပာစကား လြယ္လြယ္လက္မခံ
Romantic and sentimental
ခ်စ္တတ္ ခံစားတတ္
Basic Behavior
အေျခခံအျပဳအမူ
Make objectives clear
ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္
Careful about decision-making
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဂရုစိုက္တတ္
Make decisions fast
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္ခ်တတ္
Extremely practical
အရမ္းလက္ေတြ႔က်တတ္
 
Possess great deal of confidence
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းရိွတတ္
Make things clear in black and white
အျဖဴအမဲ ကြဲျပားရွင္းလင္း ေအာင္လုပ္တတ္
Can be flexible
လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရိွသည္
Excellent in analyses
ခြဲျခားစိတ္ျဖမ္း တတ္
 
Honest, optimistic and energetic
ရိုးသား၊ အေကာင္းျမင္၊ ထက္ျမက္
Care too much about social rules and standards
လူမွဳ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အေလးထားတတ္
Do not care about rules
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြ စိတ္မ၀င္စား
Give fair criticisms
မွ်တစြာ ေ၀ဖန္တတ္
 
 
 
Respect scientific and practical findings
သိပၸံပညာ နဲ႔ လက္ေတြ႔ ရွာေဖြေတြ႔ရိွမူေတြကို ေလးစား
Cannot decide when it comes to important issues
အေရးၾကီး ကိစၥၾကံဳလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္
Tolerance
သည္းခံႏိုင္စြမ္း
Strength and endurance depend on their aim
ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အားထုတ္ႏိုင္ အၾကမ္းခံႏိုင္
High tolerance for physical or repetitive work
ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ရျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ကာယသံုး လုပ္ရျခင္းေတြ အေပၚ ေကာင္းေကာင္း သည္းခံႏိုင္
Maintain the longest interest in what they do
သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ အရာမွာ စိတ္၀င္စားမူကုိ ၾကာရွည္စြာ ထိန္းႏိုင္
Try to be hard-working
ၾကိဳးစားပန္းစား လုပ္ကိုင္တတ္
 
Give up easily if they find the job meaningless
သူတို႔အဓိပၸါယ္မရိွေတာ့ဘူး ထင္တာနဲ႔ အလြယ္တကူ လက္လႊတ္တတ္
Cannot take changes easily
အေျပာင္းအလဲကို အလြယ္တကူ လက္မခံႏိုင္
Seem impatient
စိတ္မရွည္ဘူး ထင္ရသည္
Tend to be impatient
စိတ္မရွည္တတ္
 
 
Lose interest in a hobby easily
၀ါသနာတခုကို အလြယ္တကူ စိတ္၀င္စားမူ ေလ်ာ့တတ္
Dislike repetitious work
ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရတာေတြကုိ မၾကိဳက္
 
How do they see their future and past?
Positive about the past, thus do not regret about the past
အတိတ္ကို အေကာင္းျမင္လို႔ ျပီးခဲ့တာေတြ အတြက္ ေနာင္တမရတတ္
Try hard to forget the past
အတိတ္ကို လြယ္လြယ္ မေမ့တတ္
Hard to forget recent affairs, but able to forget past and memories
ေလာေလာလတ္လတ္ ကိစၥေတြကို လြယ္လြယ္ မေမ့ေပမဲ့ အတိတ္နဲ႔ အမွတ္တရေတြကိုေတာ့ ေမ့ႏိုင္
Sentimental about the past
အတိတ္နဲ႔ ပက္သက္ျပီး ခံစားခ်က္ျပင္း
အတိတ္နဲ႔ အနာဂတ္အေပၚ သူတို႔ရဲ့သေဘာထား
Seek financial stability for the future
အနာဂတ္အတြက္ ဘဏၭာေရး တည္ျငိမ္ေအာင္ ျပင္ဆင္တတ္
Pessimistic about the future
ေရွ႔ေရးကို အဆိုးျမင္တတ္
 
More concern about the immediate problems than anything else
အျခားဟာေတြထက္ လက္ရိွ ကိစၥကို ပိုအာရံုထား
How do they express their emotions?
Usually stable and calm
အျမဲတမ္း တည္ျငိမ္ ေအးေဆး
Able to display cool outlook even though angry
စိတ္ဆုိးေနလွ်င္ေတာင္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနျပႏိုင္
Expressive
ခံစားခ်က္ကို ေဖၚျပတတ္
Sentimental
ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္
ခံစားခ်က္ကို ျပတတ္ပံု
Sensitive towards sincerity
ရိုးသားျဖဴစင္မွဳနဲ႔ ပက္သက္ရင္ သည္းသည္းလွဳပ္ ခံစားတတ္
Short-tempered
စိတ္တိုတတ္
Cool and objective
ေအးေအးေဆးေဆး နဲ႔ အခ်က္က်က် ေဖၚျပတတ္
Usually cool and steady, but can get upset with an immediate, unsolved problem
ပံုမုန္ ေအးေဆး တည္ျငိမ္ေပမဲ့ အေရးေပၚ (သို႔) မရွင္းႏိုင္တဲ့ ျပသနာေတြ ၾကံဳရင္ စိတ္ညစ္တတ္
 
Give frank, direct opinions
ပြင့္လင္းျပီး တည့္တည့္ ေျပာတတ္
Take longer to heal a broken heart
အသည္းကြဲ ဒဏ္ရာ ျပန္ေကာင္းဖုိ႔ အခ်ိန္ၾကာတတ္
Although joke a lot, could actually be very shy
အေျပာင္အပ်က္ ေျပာတတ္ေပမဲ့ အရမ္းရွက္တတ္
Can get moody easily
စိတ္ အေျပာင္းအလဲျမန္တတ္
 
 
Sensitive to others' opinions
သူတပါးရဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို ထိခိုက္ ခံစားတတ္
Change moods like the weather
ရာသီဥတုလိုပဲ စိတ္ေျပာင္းတတ္
 
 
 
 
Cannot stop complaining when they are upset
မႏွစ္ျမိဳ႔တာေတြ႔လွ်င္ အျပစ္ေျပာမဆံုး
 
How do they work?
Ability to concentrate vary from time to time, depending on aim
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပၚမူတည္ျပီး တခ်ိန္နဲ႔ တခ်ိန္ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မူက ေျပာင္းလဲ

Perfectionist
 ျပည့္စံုသူ


Creative and possess new ideas
ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရိွ.. စိတ္ကူးအသစ္ အဆန္း ပိုင္ဆိုင္

Able to handle a wide scope of jobs
အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ျပိး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုင္တြယ္ႏိုင္

လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
Mostly prefer to lead
ဦးေဆာင္ခ်င္

Handle one thing at a time
တခ်ိန္မွာကိစၥတခုသာကိုင္တြယ္
Cannot differentiate between work and hobby
၀ါသနာနဲ႔ အလုပ္ မခြဲျခားႏိုင္

Value hard work
အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္းကို တန္ဖိုးထား

 
Can overlook details
အေသးအဖြဲေလးေတြကို ေက်ာ္ၾကည့္တတ္၊ သတိမထားမိတတ္
Work a line between work and personal affairs
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ အလုပ္ ကုိ ခြဲျခားႏိုင္

Cannot take orders
အမိန္႔ေပးတာ မခံႏိုင္
Quick in understanding
ျမန္ျမန္ နားလည္တတ္

 
 
Highly responsible
တာ၀န္ယူႏိုင္

Do not hesitate to introduce innovative changes and are not worried about theirs criticisms
အသစ္အဆန္း အေျပာင္းအလဲကို မျငင္းဆန္တတ္၊ အမ်ားေ၀ဖန္မွဳကို လည္း မစိုးရိမ္တတ္

Not highly responsible and unable to follow-up on a project until its completion
ပေရာဂ်က္တခုအေပၚ ျပီးစီးသည္အထိ ေကာင္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ တာ၀န္မယူႏိုင္

 
 
Tend to choose hobbies which help them release stress
စိတ္ဖိစီးမူ ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္တဲ့ ၀ါသနာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္

 
Tend to be artistic in approach
အႏုပညာဆန္ဆန္ ခ်ည္းကပ္တတ္ 
--

No comments: