Monday, February 20, 2012

အိပ္မေပ်ာ္ဘူးလား ?? သိထားသင့္တဲ့ အိပ္မရၿခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားhg_insomnia
_ “ Insomnia”  ဆိုသည္မွာ လက္တင္ဘာသာစကားၿဖင့္ “အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း”ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
_ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းသည္ လူတိုင္းနီးပါး မၾကာခဏၾကံဳရတတ္သည့္ ျပသနာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
_ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းၿဖစ္ေစသည္႔ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ စိတ္ဖိစီးမူႏွင့္ စိတ္ပူပန္စရာမ်ားေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္။
_ မိမိခ်စ္ခင္ရသူတစ္ဦးဦးကို ဆံုးရံူးရၿခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွၿပသနာမ်ား ႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးၿပသနာမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္ႏိုင္သည္။
_ တစ္ခါတစ္ရံ လက္ထပ္ပြဲ၊ ပိတ္ရက္ရွည္အတြက္အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေတြးေတာၿခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ႏိုင္သည္။
_ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းမွာ အသက္ၾကီးသူမ်ားႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားတြင္ အၿဖစ္မ်ားသည္။

_ အမ်ဴိးသမီးမ်ားတြင္ ရာသီေပၚခ်ိန္၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဆံုးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ၿဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
_ ထို႔ၿပင္ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းသည္ ေရာဂါတစ္မ်ဴိးမ်ဴိး သို႔မဟုတ္ ေဆးတစ္မ်ဴိးမ်ဴိးေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
_ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေရာဂါအေၿခအေနမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သံုးေနရၿခင္းေၾကာင့္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ား ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။
      _ အေအးမိၿခင္း ႏွင့္ ဓာတ္မတည္႔မူမ်ား ( ဥပမာ - တိရစာၦန္အေမႊး၊ ပန္းရန႔ံ )
      _ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ၿခင္း
      _ ႏွလံုးေရာဂါ
      _ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းေရာဂါ
      _ သေႏၶတားၿခင္း
      _ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ
      _ အနာသက္သာရန္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲရၿခင္း
      _ စိတ္ဓာတ္က်ၿခင္း ( ဥပမာ - SSRI အုပ္စု စိတ္က်ေရာဂါ ဆန္႔က်င္ေဆးမ်ား )


အိပ္မေပ်ာ္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

_ အိပ္ေမာက်ရန္ ခက္ခဲၿခင္း

_ ညအခါ မၾကာခဏ ႏိုးႏိုးေနၿခင္း
_ ႏိုးၿပီး ၿပန္အိပ္ေပ်ာ္ရန္ ခက္ခဲၿခင္း
_ မနက္ အေစာၾကီး ႏိုးေနတတ္ၿခင္း
_ ႏိုးလာေသာ္လည္း လန္းလန္းဆန္းဆန္းမရွိၿခင္း
_ ေန႔ဘက္တြင္ အိပ္ငိုက္ေနၿခင္း
_ အာရံုစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲၿခင္း
_ စိတ္ဂေယာက္ ဂယက္ၿဖစ္ၿခင္း တို႕ၿဖစ္ပါသည္။


ကုသမူမ်ား
         

_ အိပ္စက္ၿခင္းသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ ေရႏွင့္ အစာအာဟာရမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။
_ အိပ္ေရးမ၀ၿခင္းေၾကာင့္ အားနည္းႏံုးေခြၿခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ၿခင္း၊ အာရံုစူးစိုက္မရၿခင္း၊ စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ လြယ္ျခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚႏို္င္ပါသည္။
_ ကာလၾကာရွည္စြာ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းကို မကုသပါလွ်င္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဖ်ားနာမွဳ ၊ေရာဂါၿဖစ္ပြားမွဳမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆမွဳမ်ား တိုး ပြားလာႏိုင္ပါသည္။
_ သုေတတန ၿပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးအေၿခအေန ပိုၿပီးအားနည္းၿခင္း၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ပိုၿပီးက်ဆင္းၿခင္းႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားႏိုင္ေၿခမ်ားပါသည္။
_ ကာလၾကာရွည္စြာအိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသၿပီး လိုအပ္သည့္ကုသမွုခံယူပါ။
_ မိမိခံစားေနရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ဆရာ၀န္အားေၿပာၿပပါ။
_ သင္၏အေလ႔အထ၊ ေနထိုင္မူကို အေၿခခံ၍ ကုသမူအခ်ဴိ႕မွာ......
      _ အိပ္စက္ၿခင္းကိုအားေပးေသာ အိပ္ရာေနရာကိုဖန္တီးေစၿခင္း
     _ အိပ္စက္ၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းၿမင္ေတြးေခၚမွုႏွင့္ ယံုၾကည္မူမ်ားတိုးပြားလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးၿခင္း
     _ အိပ္စက္ရန္ႏွင့္ တစ္ညတာလံုးအိပ္ေမာက်ေစရန္ အိပ္ရာထဲရွိသင့္သည္႔အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္အတိုင္း အိပ္စက္ေစျခင္း 
     _ စိတ္ေၿပေလ်ာ့ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ဥပမာ - မနက္ေစာေစာေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿခင္း ၊ေယာဂက်င့္ၿခင္း ၊ တရားထိုင္ၿခင္း၊ မိမိ၏ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ၿဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို စိတ္ကူးေစၿခင္းမ်ားက အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။
  သင္၏ေနထိုင္မူပံုစံကို ေၿပာင္းလဲၿပင္ဆင္မူသာမက ေဆး၀ါးကုသမူလည္း ပူးတြဲၿပဳလုပ္သင့္သည့္ အေျခေနမ်ားမွာ......
   _ သင္၏အိပ္မေပ်ာ္သည္႔ အေၾကာင္းရင္း ကိုေ၀ဖန္သံုးသပ္ၿပီး လုိအပ္ေသာအခါ
   _ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းေၾကာင့္ သင္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ထိခိုက္လာေသာအခါ
    _ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အိပ္စက္ၿခင္းကို အားေပးမည္႔အေလ႕အထမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ္လည္း   အိပ္မေပ်ာ္ေသာအခါ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။
    သို႔ေသာ္ အိပ္ေဆး၏ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဴိးမ်ားၿဖစ္ေသာ မနက္ခင္းတြင္ အိပ္ငိုက္ၿခင္း ၊ေခါင္းကိုက္ၿခင္း ၊ေမ႔ေလ်ာ့တတ္ၿခင္း၊ ညဘက္အိပ္ေန ရင္း ေယာင္ၿပီးလမ္းထေလွ်ာက္တတ္ၿခင္း၊ ေဆးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္းစြာအိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း စသည္တို႔ ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ေဆးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္အားမကိုးသင့္ပါ။
   ကိုယ္၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား အိပ္ေဆးမသံုးသင့္ပါ။ ထိုကာလမ်ားတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း ၿပႆနာကိုမည္သို႔ ရင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ကို ေမးၿမန္းေဆြးေႏြးပါ။

ေကာင္းစြာအိပ္စက္ႏိုင္ၿခင္းအတြက္ က်န္းမာေရးအေလ့အထမ်ားကို လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္ၾကံၿခင္းၿဖင့္ သင္၏ဘ၀အရည္အေသြးကို ၿမွင့္တင္ႏိုင္ပါေစ။
Myanmar Sky Link
(Myanmar Health & Beauty Website)
www.myanmarskylink.com 

No comments: