Sunday, March 4, 2012

အားလံုးကို ဖတ္ႀကည့္သြားပါ။ မွတ္သားစရာ တစ္စံုတစ္ရာ ရႏိုင္ေကာင္းပါသည္။တရုတ္လူမ်ိဳးတို ့၏ ကံေကာင္းေစေသာအႀကံေပးခ်က္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
သင္ယံုခ်င္မွ ယံုပါလိမ့္မည္။
သို ့ေသာ္ ယင္းတို ့သည္ တကယ္ကံေကာင္းေစေသာ အႀကံေပးခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အားလံုးကို ဖတ္ႀကည့္သြားပါက မွတ္သားစရာ တစ္စံုတစ္ရာ ရႏိုင္ေကာင္းပါသည္။


၁။ လူေတြကို သူတို ့ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ပိုျပီး ရႊင္လန္းတက္ႀကြစြာ ေပးကမ္းလိုက္ပါ။၂။ သင္ႏွင့္ေလေပးေျဖာင့္သူကို လက္ထပ္ပါ။ သင္အိုမင္းလာေသာအခါ သူတို

   ့၏စကားေျပာကၽြမ္းက်င္မႈသည္ တျခားအရာမ်ားကဲ့သို ့ပင္ အေရးပါလာပါလိမ့္မည္။၃။ ႀကားသမွ်မယံု၊ ရိွသမွ်မသံုး၊ အိပ္ခ်င္သေလာက္မအိပ္ပါႏွင့္။
၄။ “မင္းကိုခ်စ္တယ္ ”ဟု ေျပာႀကားသည့္အခါ တကယ္အေလးအနက္ေျပာပါ။၅။ “ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ေျပာႀကားသည့္အခါ ထိုသူ၏မ်က္လံုးကို

     ႀကည့္ျပီးမွေျပာပါ။၆။ အနည္းဆံုးေျခာက္လေစ့စပ္ထားျပီး မွ လက္ထပ္ပါ။


၇။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္တတ္တာကို ယံုပါ။

၈။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္မ်ားကို  ဘယ္ေသာအခါမွျပက္ရယ္မျပဳပါႏွင့္။
      ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္မ်ား မရိွသူသည္  အမ်ားႀကီးမေအာင္ျမင္ႏိုင္။

၉။ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းႏွင့္ ျပင္းျပင္းျပျပ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။ သင္စိတ္ထိခိုက္နာက်င္ ( အသည္းကဲြ) ႏိုင္ေသာ္လည္း
      အခ်စ္သည္ ဘ၀မွာပိုျပီးျပည့္စံုစြာေနႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၁၀။ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ျငင္းခံုပါ။ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

၁၁။ လူေတြကို သူတို ့၏ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ႀကည့္ျပီး အကဲမျဖတ္ပါႏွင့္။

၁၂။ ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။ သို ့ေသာ္ လွ်င္ျမန္စြာ စဥ္းစားပါ။

၁၃။ သင္မေျဖခ်င္သည့္ေမးခြန္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးလာသည့္အခါျပံဳးျပီးေမးလိုက္ပါ။
       “ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လို ့သိခ်င္တာလဲ” လို ့။

၁၄။ ထူးကဲေသာ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာနက္ရိႈင္းေသာစြန္ ့စားမႈ ပါ၀င္ေနသည္
       ကိုသတိရပါ။

၁၅။ သင္ဆံုးရံႈးရခ်ိန္တြင္ သင္ခန္းစာယူပါ။

၁၆။ အနည္းငယ္သေဘာထားကဲြလဲြမႈေႀကာင့္ ႀကီးမားေသာခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကိုမထိခိုက္ပါေစႏွင့္။

၁၇။ အမွားလုပ္မိေႀကာင္းသိသိခ်င္း ျပင္ဆင္ဖို ့ႀကိဳးစားပါ။

၁၈။ တယ္လီဖုန္းေကာက္ကိုင္ခ်ိန္မွာ ျပံဳးေနပါ။ ဖုန္းေခၚသူက သင့္အျပံဳးကို
       သင့္အသံထဲမွာ   ႀကားရပါလိမ့္မယ္။

၁၉။ တစ္ခ်ိဳ ့အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ကိုယ္တည္းေနပါ။

fw ေမလ္းမွ ပိုေပးထားတာေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးတာပါ။
ေရးသားသူကိုေတာ ့မသိလို ့ မေဖာ္ျပေပးေတာ ့ပါဘူး။

No comments: