Wednesday, October 12, 2011

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မ်ားႏွင္႔ တတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္...။

ကုန္းေဘာင္ဟူသည္

၁၁၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မင္းခ်စ္ညိဳ ႏွင္႕  မြန္မ်ားကိုသုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီး၍ ခ်င္းတြင္းႏွင္႕ ဧရာ၀တီအၾကား၌ရွိေသာတမၸဒီပ နယ္ေၿမအားလံုးကို
ပိုင္ဆိုင္ခဲ႕ေလၿပီ။ ထိုအခါ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေထာင္ရန္ ညီေတာ္၊သားေတာ္၊မႈးမတ္စသည္တို႕ကိုေခၚယူစိုင္းၿပင္းေလသည္။
ေအာင္…ယခုငါတို႕ မုဆိုးဘိုကား ထီးေဆာင္းနန္းေနရာ ရာဇဌာနီ မင္းေနၿပည္အၿဖစ္တြင္ အပါအ၀င္ ၿဖစ္ေနေပၿပီ။လက္ရွိအေၿခ၌ မုဆိုးဘိုသည္ အလြယ္တကူသစ္တုိင္ထူ၍
ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ သစ္တပ္မွ်သာၿဖစ္ေနသည္။ အၿခားတစ္ပါးေသာထီးေဆာင္းမင္း အေပါင္းတို႕ေစလႊတ္ေသာ သံတမန္ၾကီးတို႕ အေရာက္အေပါက္ရွိလာေသာ္မွ
လည္းမင္းၿမတ္ခ်င္းအတူတူ ပ်ဴငွာေသာ ေလာက၀တ္ မေက်ပြန္ႏိုင္ရာေခ်။ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေသာ္မွသင္႕မည္။ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကို  ရတနာသိ သိယၤ ဟုသမုတ္လိုသည္။
သုခမိန္…သိယၤဟူေသာမဂဓ ဘာသာစကားသည္  (လ်င္ေသာ) အနက္ကိုေဟာသၿဖင္႕  ထိုမင္း၏ စည္းစိမ္သည္ ” ရွည္မရွိ “ပါဘုရား။
ေအာင္…အသို႕ေသာ အမည္ကိုသမုတ္မွ စည္းစိမ္ေတာ္ရွည္မည္နည္း။
သုခမိန္…”ကုန္းေဘာင္”ဟု သမုတ္ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၍ သက္ေတာ္ရွည္မည္။သားေတာ္အစဥ္၊ေၿမးေတာ္အဆက္ဧကရာဇ္ခ်ည္းၿဖစ္မည္ဟူေသာ  နိမိတ္ၾသဘာရပါသည္
ဘုရား။
ေအာင္…အေၾကာင္းအသို႕နည္း။
သုခမိန္…အရွင္႕ဘိုးေတာ္ဘီေတာ္ အဆက္အႏြယ္ကား အေလာင္းေတာ္ မဟာသမၼတမင္းမွစ၍  ေရႊလက္ထက္ေတာ္တိုင္ အာဒိစၥ၀ံသ ခတၱိယႏြယ္လာ သာကီ၀င္မင္းတို႕၏
အဆက္အႏြယ္ေတာ္ၿဖစ္ေလသည္။ထိုမင္းဆက္ကို ဟံသာ၀တီမင္းတို႕ဖ်က္ၿပန္ေလေသာေၾကာင္႕ သက်နန္းရိုး - သတိုးအႏြယ္ေတာ္ ၿပတ္ေလသည္။ ယင္းသည္တြင္
ဟံသာ၀တီ မြန္မင္းတို႕ကား ေရႏွင္႕တူေလသည္။ထိုေရကိုၿဖတိသနိးလႊမ္းမိုး၍အရွင္႕ေရႊဘုန္းေတာ္ၿဖင္႕ အထက္ကသက်နန္းရိုး သတိုးအႏြယ္ေတာ္ကို ဆက္ၿပန္သည္
ၿဖစ္၍ ဘ၀ရွင္မင္းတရားကား “ကုန္းေဘာင္”ႏွင္႕တူေလသည္။ အရွင္႕သားေတာ္ေၿမးေတာ္တို႕ကားေနာင္ေသာ္ “ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္”ဟုဇမၺဴဒီပါ  လက္ယာေၿမၿပင္
တြင္ ေနအသြင္လအသြင္ ထင္ရွားမည္ မလြဲပါဘုရား။
ေအာင္…`ကုန္းေဘာင္´ဟူေသာ သေကၤတပညတ္ၿဖင္႕ မွတ္အပ္ေသာ နိမိတ္ၾသဘာေကာင္းသည္မွတပါး အၿခားသိအပ္ေသာ အေၾကာင္းအထူး ရွိပါေသးသေလာ။
သုခမိန္…ကုန္းေဘာင္ဟူေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘြဲ႕မည္ မွည္႕ေခၚရသည္မွာ နံေပၚဓာတ္ရ အမည္ေတာ္ ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကုန္းဟူေသာ အကၡရာ အလို တနလၤာနံ ၂ဂဏန္းကိုယူ
ပါသည္ ။ေဘာင္ အလို ၾကာႆပေတး ၅ ၈ဏန္း ရပါသည္။

တနလၤာၿဂိဳလ္သက္…၁၅
ၾကာႆပေတး……..၁၉
ေသာၾကာ…………..၂၁
——-
၅၅
နံ ( ၇ )ပါးႏွင္႕စား                             ၇/၅၅/၇
၄၉
——————
မင္း၏ေမြးနံ                                          ၆
အၾကြင္းကိုရႈေသာ္ အရွင္ဘုရား၏ နံေတာ္ ေသာၾကာ ၆ ေပၚ၍ နံေတာ္ ဓါတ္ရကိန္းၿဖင္႕ မွည္႕အပ္ေသာ အမည္ၿဖစ္ပါသည္။ထိုကိန္းၿဖင္႕ အမႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ပါေသာ္
မင္းညီမင္းသားၿဖစ္လွ်င္ ထီးနန္းရွင္ၿဖစ္ပါမည္။ရဟန္းၿဖစ္လွ်င္  မင္းဆရာ ၿဖစ္ပါမည္။သူ ဆင္းရဲၿဖစ္လွ်င္ ၾကြယ္၀မည္ပါဘုရား။
*     *     *     *
ရတနာသိခၤ

ရန္ၾကီးေအာင္
ကုန္းေဘာင္သပါလို႕
ငါးမည္ရ ၿပည္ေရႊဘို
ေဘးရန္ကၿပိဳ။
မုဆိုးဘို
ရန္ၿဖိဳတဲ႕ နာသိခၤရယ္
ဘိုးေတာ္ေဒသ။
အေလာင္းမင္းတရား တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ ၿပည္ေရႊဘိုမွာ ၅-မည္ရခဲ႕ရာ—
( ၁ )ကုန္းေဘာင္ေနၿပည္
( ၂ )ရန္ၾကီးူေအာင္
( ၃ )ရတနာသိခၤ
( ၄ )မုဆိုးဘို
( ၅ )ေရႊဘို ဟူ၍ၿဖစ္သည္။အထက္ပါ ေရႊဘိုဗံုၾကီးသံ၌ ပါရွိပါသည္႕အတိုင္းပင္။
( ရတနာသိခၤ )  ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ အၿခားေသာ နာမည္မ်ားထက္ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲသကဲ႕သို႕ ရွိခဲ႕ေပသည္။
တစ္ခ်ိန္က ဆရာေတာ္ အရွင္ ၀ါမယသည္ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ လိုဏ္ဂူေတာ္၌ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ထူးၿခားေသာ ေတာထြက္အဘိုးအိုတစ္ဦးႏွင္႕
ၾကံဳၾကိဳက္ရာ (တပည္႕ေတာ္တို႕ ကုန္းေဘာင္မွာ ေခတ္စားခဲ႕ေသာ ေဆာင္ပုဒ္အခ်ိဳ႕ကို အဓိပါယ္ ရွင္းၿပပါဘုရား )ဟုေလွ်ာက္ထား၏။
ဆရာေတာ္. . . . . အဘိုးရဲ႕ပုစၧာကိုသိပါရေစ။
အဘိုး     . . . . .(သိဃၤဆိုသည္ ဆံုလည္ရပ္၊ဘုရားဆိုသည္ ရွင္သိဒၵတ္)
ဆရာေတာ္. . . . .အဘိုးေမးတဲ႕ လကၤာအဓိပၸါယ္မ်ားကို ၾကားဘူးနား၀ရွိမထားရင္ မေၿဖႏိုင္ပါဘူး။အခုေတာ႕ အထက္ပါ လကၤာအဓိပၸါယ္ကို ဦးပဥၨင္းတို႕ ဆရာေတာ္
(ဆဌမ ေက်ာ္ေအာင္စံထား)ထံ၀တ္ၿပဳရင္း မၾကာခဏမိန္႕ဖူးလို႕ အဘိုးအေမးကို ေၿဖႏိုင္ပါတယ္။
(သိဃၤဆိုသည္ ဆံုလည္ရပ္ ) ဆိုတာက ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၃-ခုမွာ အင္း၀ပ်က္၍ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်က ၿမနိမာၿပည္အရပ္ရပ္ ၿပန္လည္တိုက္ခိုက္
သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ဟံသာ၀တီ၊ေတာင္ငူ၊ အင္း၀၊ရွမ္း၊ယြန္းအရပ္မ်ားမွာ ေရႊ ေငြ ပတၱၿမားစေသာ ရတနာအေပါင္းတို႕သည္ မုဆိုးဘိုၿမိဳ႕သို႕ စုလာသည္လည္း တစ္ခ်က္။
စာေပပိဋကတ္၊ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္တည္းဟူေသာ ရတနာအစုအေပါင္းတို႕ စုလာသည္လည္းတစ္ခ်က္။
အရပ္ရပ္တို႕မွ ရွင္ရဟန္းပညာရွိမ်ား မုဆိုးဘိုအရပ္သို႕ စုေရာက္လာသည္ တစ္ခ်က္။
ဤ ၃ ခ်က္ေသာ ရတနာအေပါင္းတို႕ စုဆံုလာသည္ကိုရည္၍ ထိုၿမိဳ႕ကို (ရတနာသိဃၤ)ၿမိဳ႕ဟု ဆိုသည္။
ေနာက္တစ္နည္းမွာ ခရီးလမ္းေၾကာင္းတို႕၏ ဆံုရာအရပ္ကို (မဂၢသိဃၤာတက) ခရီးလမ္းဆံုဟု ဆိုသကဲ႕သို႕ ရတနာအေပါင္း၏ စုေ၀းရာ ၿဖစ္၍( ရတနာသိဃၤၿမိဳ႕)ဟု
ဆိုေပတယ္။
၀ိၿဂိဳဟ္ၿပဳရလွ်င္-
(ရတနာ၊သိဃၤာန၊ရတနာသိဃၤာဋံ)
ဤေနရာတြင္ စတုတၳအကၡရာ ဃ ႏွင္႕ ရတနာသိဃၤ၏ ပ၀တၱိ ၿဖစ္ၿခင္းအေၾကာင္းကို မွတ္ရေပမယ္။
ေနာက္တစ္နည္းမွာ (ရတနာသိခၤ)ဟူ၍ ဒုတိယအကၡရာ ခကိုယူလွ်င္ (လူတို႕အတြက္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း ဦးစြန္းသဖြယ္ၿဖစ္ေသာ ေဇယ်သိခၤမင္း၊ဦးစြန္း ၅ခုရွိေသာ ပဥၥသိခၤ
နတ္သား)ဟုေခၚဆိုသကဲ႕သို႕ ရတနာအေပါင္းတို႕၏စုေ၀းရာ တိုင္းၿပည္တကာတို႕၏ အထြတ္ဦးစြန္းသဖြယ္ၿဖစ္ေသာ ရတနာသိခၤၿမိဳ႕ေတာ္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ယူအပ္ေပသည္။
သိခၤသဒၵါကား ( ဦးစြန္း)ေဟာတယ္။သိဃၤသဒၵါကား (အလ်င္အၿမန္)ကိုဆိုလိုတယ္။ဤသဒၵါ ၂ မ်ိဳးမွ မည္သည္႕အကၡရာမဆို သင္႕ၿမတ္ပါတယ္ အဘိုး။ ဒါေၾကာင္႕ ေရွးသူ
ေဟာင္းတို႕ စပ္ဆိုရာမွာ-
ၿမန္မာ႕ထိပ္ေခါင္၊ ဦးစြန္းေထာင္၍
ကုန္းေဘာင္စံမွတ္၊ နန္းၿပသာဒ္က
သိဒၶတ္တစ္ႏႈန္း၊စက္ရွိန္မႈန္းေသာ္
ေပ်ာက္ၿပဳန္းရန္မ်ိဳးလို႕ဆိုပါတယ္။
အဘိုး . . . . .သာဓုပါ ကိုယ္ေတာ္ေလး၊ သာဓု သာဓု ။
ဆရာေတာ္ . . . . .(ဘုရားဟူသည္ ရွင္သိဒၶာတ္) ဆိုသည္ကား ကပၸိလ၀တ္ ေနၿပည္ေတာ္ၾကီးကို ဗာရဏသီၿပည္၊ဥကၠာမုခ မင္း၏သားေတာ္ ၄ေယာက္၊သမီးေတာ္ ၅ေယာက္
တို႕စုစည္းၿပီး ဗိုလ္ပါအလံုးအရင္းႏွင္႕ ၿပဳစုထူေထာင္ထားၾကတယ္။
မင္းသား ၄ ေယာက္ အခ်ိန္အရြယ္ေရာက္လွ်င္(တစ္ပါးသူႏွင္႕ အိမ္ေထာင္ၿပဳေခ်ေသာ္ အမ်ိဳးပ်က္မည္။အမ်ိဳးပ်က္လွ်င္ အေၿပာအဆို  အသံုးအစြဲပ်က္မည္။ဤသို႕ပ်က္လွ်င္
ၿပည္ထဲေရး မၿငိမ္မ၀ပ္ရွိမည္။ဤသို႕ၿဖစ္ေသာ္ တိုင္းသူၿပည္သားအေပါင္းတို႕ ဆင္းရဲၿခင္းသို႕ ေရာက္မည္)ဟူ၍အၾကံေတာ္ရွိၾကေပတယ္။ထို႕ေၾကာင္႕ ႏွမေတာ္ ၅ေယာက္တြင္
အၾကီးဆံုးကို အမိအရာထား၍ အငယ္ ၄ေယာက္တို႕ႏွင္႕ ေမာင္ေတာ္ ၄ ေယာက္တို႕အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ဖက္ၿပဳခဲ႕ၾကတယ္။
ထိုအေၾကာင္းကို ခမည္းေတာ္ဥကၠာမင္း ၾကားသိေတာ္မူေသာ္ ( ငါ႕သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႕သည္ကား ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူတို႕၏ စီးပြားခ်မ္းသာကိုငဲ႕၍ေမာင္ႏွင္႕ႏွမ
ေရႊလက္တြဲကာ ၿပည္ထဲေရး ထမ္းေဆာင္ၾကသည္မွာ အလြန္ၿပဳႏိုင္ခဲေသာ အရာကို ၿပဳေပစြ)ဟု ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုခဲ႕ေပတယ္။

ဤကိုရည္၍ ရွင္အဂၢသမာဓိ စပ္ဆိုရာတြင္-
(သက်၀တ၊ကုမာရဟု
ၾသဇသာၾကည္၊ႏႈတ္ခြန္းရည္ေၾကာင္႕
ပင္စည္ညြန္႕ေညွာင္႕၊မင္းရိုးေပါက္သည္)
ထိုသက်၀တ စကားကိုစြဲ၍ (သာကီ၀င္) မင္းမ်ိဳးဟု တြင္ရာ ကုန္းေဘာင္ဆက္ ၿမန္မာမင္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ၿဖစ္ေပတယ္။ၿပည္သူတို႕ စိုးရိမ္ၿခင္းေပ်ာက္၍ စိတ္ခ်မ္းေၿမ႕
ၿခင္းၿဖစ္သည္ကို သိဒၶတ္ၿဖစ္သည္ ေခၚဆိုတယ္။ဤကိုစြဲ၍ ဘုရားေလာင္း သားရတနာဖြားၿမင္ရာတြင္ ငယ္မည္  ( သိဒၶတၳ ) ဟု မွည္႕ေခၚခဲ႕တယ္။ဘုရားအၿဖစ္သို႕ေရာက္ေသာ္
ေဗာဓိပင္ေအာက္၌ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေၿမ႕ၿခင္း ၿဖစ္ေတာ္မူသည္ကိုစြဲ၍ ဤ ၃ ခ်က္ေသာ သိဒၶတ္ကို ရည္၍ (ဘုရားဆိုသည္ ရွင္သိဒၶတ္)ဟုဆိုပါတယ္။
အဘိုး . . . . .သာဓုပါပဲ ကိုယ္ေတာ္ေလး၊သာဓု  သာဓု။


အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တဲ့ တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေနာက္ဆံုး မင္းဆက္ျဖစ္တဲ့ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္ နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး တခ်ိဳ႕မသိတဲ့ အခ်က္ေတြကို တခါတေလက် ရင္ျပန္ရွာမိတတ္တယ္။ အဲဒီထဲက ဘုရင္မင္းေတြရဲ႕ ဘြဲနာမည္နဲ႕ ငယ္နာမည္ေတြလဲ ပါတတ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ ကုန္းေဘာင္ ၁၁ ဆက္ရဲ႕ ဘြဲ႕နာမည္ ေတြအျပည့္အစံုမရွိေပမယ့္ အခုသိထားတဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ကုန္းေဘာင္ ၁၁ ဆက္ရဲ႕ စာရင္းကေတာ့


၁။ အေလာင္းမင္းတရား

၂။ ေနာင္ေတာ္ႀကီး

၃။ ဆင္ျဖဴရွင္

၄။ စဥ့္ကူးမင္း

၅။ ေဖာင္းကားစား

၆။ ဘိုးေတာ္ဘုရား

၇။ ဘႀကီးေတာ္ ဘုရား

၈။ သာယာ၀တီမင္း

၉။ ပုဂံမင္း

၁၀။ မင္းတုန္းမင္း

၁၁။ သီေပါမင္း

တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။  ကုန္းေဘာင္ဆက္ေတြမွာ ေဒသကို အစြဲျပဳၿပီး ေခၚတဲ့ နာမည္ေတြက မ်ားတာ ကို ေတြ႕မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီနာမည္ေတြက အမ်ားသိၾကတဲ့ နာမည္ေတြျဖစ္ၿပီး နာမည္ေတြမွာ သီေပါမင္း၊ ေျမဒူးမင္း ( ဆင္ျဖဴရွင္ )၊  မင္းတုန္းမင္း၊ ပုဂံမင္း ၊ ေဖာင္းကားစားနဲ႕ သာယာ၀တီမင္း ၊ စဥ့္ကူး မင္းတို႕ ဟာ အပိုင္စားရရာ ေဒသ ေတြကို အစြဲျပဳၿပီး ေခၚဆိုတဲ့ အမည္ေတြျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္ ဆက္ေတြရဲ႕နာမည္ေတြ ကို မွတ္သားရ လြယ္ကူတာေတြ႕ရပါတယ္။ အေလာင္းမင္းတရား၊ ဆင္ျဖဴရွင္ (ေျမဒူးမင္း) တိုု႕ၾကျပန္ေတာ့ သူတို႕ေတြ လက္ထက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ထူးျခားမႈေတြကို တပ္ဆင္ေခၚေ၀ၚထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။( ဆင္ျဖဴ ရလို႕ ဆင္ျဖဴရွင္ ျဖစ္လာေပမယ့္ ဆင္ျဖဴအမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္တာကေတာ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုးေတာ္ ဘုရား လက္ထက္က ေနာက္ဆံုး ရရွိတဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ ရဲ႕အစြယ္ကို ရန္ကုန္ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ရဲ႕အတြင္းက သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္မွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး အဲဒီအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ ျပပါ့မယ္ )  ေနာင္ေတာ္ႀကီး မင္းကေတာ့ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးရဲ႕သားေတာ္ အႀကီးဆံုးမို႕ ေခၚဆိုတာကိုေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘုရင္ ေတြရဲ႕ အဘိုးေတာ္စပ္တဲ့ ဘိုးေတာ္ဘုရား (ဗဒံုမင္း) ၊ ဘႀကီးေတာ္စပ္တဲ့ ဘႀကီးေတာ္ ဘုရား(စစ္ကိုင္းမင္း ) လို႕ ဆိုၿပီး ေဆြမ်ိဳးနာမည္ ေတြ တပ္ထားတာ ေတြ႕ရွိရျပန္ပါတယ္။

ငယ္နာမည္ေတြနဲ႕အျခား ေရာေထြးေနတတ္တဲ့နာမည္ေတြကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

၁။ အေလာင္းမင္းတရား  ( ေအာင္ေဇယ် )

၂။ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ( ေမာင္ေလာက္ )

၃။ ဆင္ျဖဴရွင္ (ေမာင္ရြ ၊ ေျမဒူးမင္း )

၄။ စဥ့္ကူးမင္း ( ေမာင္ရဲလွ )

၅။ ေဖာင္းကာစား ( ေမာင္ေမာင္ )

၆။ ဘိုးေတာ္ဘုရား ( ေမာင္၀ိုင္း ၊ ဗဒံုမင္း၊ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ )

၇။  ဘႀကီးေတာ္ ( စစ္ကိုင္းမင္း ၊ ေမာင္စိန္၊ ဖန္နန္းရွင္ )

၈။  သာယာ၀တီမင္း ( ေမာင္ခင္ ၊ ကုန္းေဘာင္မင္း ၊ ေရႊဘိုမင္း )

၉။  ပုဂံမင္း ( ေမာင္ေမာင္ )

၁၀၊ မင္းတုန္းမင္း ( ေမာင္လြင္ )

၁၁။ သီေပါမင္း ( ေမာင္ေရစက္ )

ဒီလို နာမည္ကြဲေတြ အမ်ားအျပားရွိေနေသးတဲ့အတြက္ တခါတရံမွာ သမိုင္းကိုေလ့လာတဲ့ အခါေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ ေလး ေခါင္းစားမိတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ၀ါသနာအရ ေလ့လာတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ မင္းေတြရဲ႕နာမည္ ေတြ ကိုသမိုင္းဆရာေတြက ေရးတဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕တေလက်ေတာ့ ကိုယ္မက်က္မိတဲ့ အမည္ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ရင္ နဲနဲ ေလးအလုပ္ရႈပ္ပါတယ္။

ေဖာင္းကာ စားေမာင္ေမာင္ဟာ နန္းသက္ကို ရက္ပိုင္းစိုးစံလိုက္ရေပမယ့္ ကုန္းေဘာင္ ၁၁ ဆက္ထဲမွာ ဘုရင္မ်ိဳး ႏြယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ကုန္းေဘာင္ သမိုင္းမွာ မတြင္လိုက္တဲ့ မင္းသားတပါးရွိခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႀကီး ( ရခိုင္ႏိုင္မင္းလို႕ အမည္ရပါတယ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ၃ ႀကိမ္တည္ေထာင္ရာမွာ တစိတ္တပိုင္း က်န္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သူက ရေအာင္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ ရံုးရည္ႏွလံုးရည္ ျပည့္၀တဲ့မင္းသားတပါးျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလး မဟာမုနိ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးကို ရခိုင္ကေန ပင့္ေဆာင္ လာခဲ့တဲ့ မင္းသားႀကီးျဖစ္ၿပီး ကုန္းေဘာင္ ဆက္ရဲ႕ နန္းသက္အရွည္ဆံုး ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီး ရဲ႕ နန္းသက္အတြင္းမွာဘဲ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့ရပါတယ္။ နာမည္ေတြအေၾကာင္း ၿပီးတဲ့အခါ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ မင္းသား ႀကီးနဲ႕တကြ ကုန္းေဘာင္ဦးစြန္းကို တင္မခဲ့သူေတြ အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေလ့လာၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ ေတးထပ္


ဦးေအာင္ေဇယ် အမႈးေျမာက္

ထူးတေယာက္တင္မူ

ဦးေလာက္ ပ ဘုရင္တဆူ

ဆင္ျဖဴရွင္ စခန္း

စဥ့္ကူးမင္း ေကာင္းစားမီ

ေဖာင္းကားညီလုတဲ့ေရႊနန္း

ဦး၀ိုင္းပ၊ ပထမ ေခါင္ေပ်ာ္

ျမေနာင္ေတာ္ေရဖ်န္း

အမရေဆာင္ေပၚ ေဗြၾကငွန္းမွာလ

ေရႊစာတမ္းဖြဲ႕ျပန္၊

ကုန္းေဘာင္ေပ်ာ္ ေနလို၀င္း

ေရႊဘိုမင္းသား ျမတ္ပုဂံ

ခ်မ္းေအးဖို႕ ပန္းေမႊးပန္

မႏၱေလးစံ ေတာင္လက္ရံုးရယ္ႏွင့္

မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါအရွင္

ထီးႏွင့္ပလႅင္

ဆယ့္တဆက္ အုပ္စိုးတင္

မုဆိုးဘုရင္ စခန္းမို႕ေလး။  ။

က်မ္းကိုး...ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္ (ညိဳျမ)

No comments: