Monday, March 26, 2012

ကမၻာေက်ာ္တို႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာစကားမ်ား

သူငယ္ခ်င္းတို႔ကိုလည္း တူညီေသာအက်ဳိးကို ရရွိၾကေစဖို႔  သုေတသီ ဘုန္းျမင့္ေသြးရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္တို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိေသာစကားမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္

(၁)   သင္တို႔သည္ တဲမ်ားထဲ၌ အိပ္မေနၾကႏွင့္၊ ကမၻာႀကီးသည္ ေရွ႕သို႔သြားေနတယ္၊ ကမၻာႀကီးႏွင့္အတူ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္သြားၾကပါ။        (မာဇင္နီ )

 
(၂)   လံုလ၀ီရိယရွိျခင္းက ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ မိခင္ျဖစ္တယ္။  ( ဆာဗန္တီ )

(၃)   တရားမွ်တေသာသူသာလွ်င္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရတယ္။ ( ဒီဆိုင္ရပ္အီးရပ္မတ္ )


(၄)   ဥာဏ္ပညာရွိသူ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မွဳကို ခိုင္ၿမဲေအာင္လုပ္ရန္ထက္ ထိခိုက္နစ္နာမွဳကို ေရွာင္ရွားရန္ ျဖစ္တယ္။          ( အရစ္စတိုတယ္ )


(၅)   မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ေအာင္ျမင္သူအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေသာ့ခ်က္ပဲ။  ( နီကီတာခရုရွက္ )(၆)   အေကာင္းဆံုးေသာ သာယာခ်မ္းေျမ့မွဳမွာ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ကို လူမသိေအာင္လုပ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္သည္ကို အမွတ္တမဲ့ သိသြားေစျခင္းပင္ျဖစ္တယ္ ( ကစ္ပလင္း )


(၇)   လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲျခင္းက သင့္အား လွည့္ျဖားေပလိမ့္မယ္၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္းက ဘယ္ေတာ့မွ မလွည့္ျဖားပါ။      (အိုလီဗာခရႊန္း၀ဲ )


(၈)   ဥာဏ္ပညာရွိေၾကာင္း အေသခ်ာဆံုးေဖာ္ျပသည့္အခ်က္မွာ အၿမဲစိတ္ၾကည္လင္ ခ်မ္းေျမ့ေနျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။( မစ္ခ်ယ္ဒီမြန္ေတဂ်င္ )


(၉)   သႏၷိ႒ာန္ ခ်ရာ၌ ေႏွးပါ။ လုပ္ေဆာင္ရန္၌ ျမန္ပါ။  ( ဂၽြန္ဒရိုင္းဒန္ )


(၁၀)  ဤကမၻာေပၚ၌ မည္သူ႔ကိုမွ် အားမကိုးပဲ မိမိဘာသာမိမိ ရပ္တည္ေသာသူသာလွ်င္ အေတာ္ဆံုးလူျဖစ္တယ္။ ( ဟင္းရစ္အစ္ဆန္ )


(၁၁)  လူယုတ္မာမ်ားသည္ ေၾကာက္ျခင္းတရားအား နာခံၾက၍ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားမွာ ေမတၱာတရားကို နာခံၾကတယ္။      (အရစ္စတိုတယ္ )


(၁၂)  အမွန္တရားသည္ ေျပာသူအား ဘယ္ေတာ့မွ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမရွိ။(ေရာဘတ္ဘေရာင္းနင္း )


(၁၃)   သင္ေသာကျဖစ္ေနေသာအရာအားလံုးကို ေရးခ်ၿပီးေသာအခါ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အေရးမႀကီးေသာ အရာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ။ ထိုအခါ တစ္ကယ္ေသာကျဖစ္စရာ အနည္းငယ္သာ က်န္ေတာ့တာ ေတြ႔ရေပမယ္။( ဟားဗတ္အင္္ကက္ဆင္ )


(၁၄)  လူတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေသဆံုးသည္ဆိုသည္မွာ အေရးမႀကီး၊ ဘယ္လိုေနထိုင္သည္သာ အေရးႀကီးတယ္။ ( ဟိုးမား )


(၁၅)  ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ လူသား၏ အေကာင္းဆံုး ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦး ျဖစ္တယ္။                                 ( ေဂ်၊ေဂ်၊ ရူးဆိုး )


(၁၆)  အခ်ိန္နဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳဟာ ေန႔စဥ္အသိအျမင္သစ္ကို ေပးတယ္။      (ေသာမတ္ေဟာဘ္ )


(၁၇)  အမွန္တရား၌ သတၱိရွိျခင္းဟာ ေတြးေခၚျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဆည္းပူးမွဳ၌ ဦးဆံုးလိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးျဖစ္တယ္။                  ( ေဂဟယ္ )


(၁၈)  သည္းခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ဘာသာတရားပင္ျဖစ္တယ္။ ( ဗစ္တာဟူဂို )


(၁၉)  ခင္ဗ်ားရဲ႕ သေဘာတူညီမွဳမပါဘဲႏွင့္ ဘယ္သူကမွ ခင္ဗ်ားကို သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ( အယ္လင္ႏြာရုစဗဲ့ )


(၂၀)  ပညာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ သည္းခံျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ( ရစ္ခ်ယ္လူ )


(၂၁)  ဤေလာက၌ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵ မရွိဘဲႏွင့္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အရာမ်ားကို လံုး၀မျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုရေပမယ္။ ( ေဂဟယ္ )


(၂၂)  မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစေသာနည္းက အာရံုစိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။   ( ဟိုးမား )


(၂၃)  အရာရာကို မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ရွက္စရာမဟုတ္၊ သို႔ေသာ္မလုပ္တတ္ပဲႏွင့္ လုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ရွက္စရာေကာင္းရံုတင္မက စိတ္ပ်က္စရာလည္း ေကာင္းလွတယ္။ ( ပလူးတက္ )


(၂၄)  ကံဆိုးမွဳမ်ားဟာ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထူးျခားေသာ အစြမ္းအစမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ( အိုဗစ္တပ္ႏိုေဆာ့ )


(၂၅)  စကားေျပာမွာ စကားကို တိုတိုနဲ႔ လိုရင္းေျပာျခင္းဟာ စကားေျပာေကာင္းျခင္းရဲ႕ အဓိက ဆြဲေဆာင္မွဳတစ္ခုပင္ ျဖစ္တယ္။ (စီဆာဂို )


(၂၆)  လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္၍ ေငြေၾကးခ်မ္းသာလိုရင္ ပူပန္ေသာက ပြားတတ္တဲ့ အက်င့္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရပါမယ္၊ ေသာကဟာ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အားမာန္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္တယ္။ ( ဟားဗတ္အင္ကတ္ဆင္ )


(၂၇)  ကၽြႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဖာ္ျပ၍ မရေအာင္ ျမတ္ႏိုးခံုမင္ေသာ စာဖတ္ျခင္းကို အိႏၵိယျပည္မွ ရတနာမ်ားႏွင့္ မလဲလွယ္ႏိုင္။ ( အက္ဒြတ္ဂစ္ဘြန္း )


(၂၈)  ခြင့္လြတ္ျခင္းဟာ ေအာင္ပြဲမ်ားအနက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။( ဖရက္ဒရစ္ရွီလာ )


(၂၉)  အလင္းရွိလွ်င္ အရိပ္ရွိမည္။ ထို႔အတူ ဘ၀ရွိလွ်င္ အမွားရွိရမည္မွာ အမွန္ပင္။ ( အာဒီ )


(၃၀) ပူပန္ျခင္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဟူသမွ်သည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္ခ်ည္းပင္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းစိတ္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာသူအဖို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳ အမ်ားအျပား ပေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။ (ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ )


(၃၁)  ေလာကတြင္ မိမိလုပ္လိုေသာ အလုပ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္လိုက္ရပဲ ေသသြားသူေလာက္ စရာ ေကာင္းသူမရွိေပ။ လူသည္ ဒုကၡကိုႏိုင္နင္းေသာ စိတ္ထားရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မွဳကို ရႏိုင္ေပသည္။ ( အမည္မသိစာဆို )


(၃၂)  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာမဆိုလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မွဳကို လိုလားပါက ထိုစိတ္အတိုင္း အားႀကိဳး မာန္တက္လုပ္လိုက္ပါ။ က်ိန္းေသေအာင္ျမင္ရမည္ မလြဲတည္း။                      ( ဆင္ျမဴရယ္ခန္း )


(၃၃)  မည္မွ်ပင္ ပညာေတြတတ္တတ္၊ ပစၥည္းေတြရွိရွိ အတြင္းစိတ္ဓါတ္မႀကံ့ခိုင္လွ်င္ က်ဆံုးမည္ျဖစ္၏။ ပစၥည္းမဲ့၍ ဥစၥာႏြမ္းပါးသူျဖစ္ေစဦး၊ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ ဇြဲလံုလ၀ီရိယ ရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ အမွန္၊ ေအာင္ျမင္ေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဟူသည္

လြယ္ကူရိုးထံုးစံမရွိ၊ ရရွိေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကို အရအမိယူႏိုင္ျခင္းသာ အဓိကျဖစ္၏။ ( xxx )

(၃၄)  ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္၍ စိတ္ၾကည္လင္ေနလွ်င္ သင့္ကိုယ္တြင္းမွ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားေပလိုက္မည္။ လူသည္၀မ္းသာျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းကို တၿပိဳက္တည္း ထိေတြ႔မခံစားႏိုင္၊ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုခံစား၍ရသည္။ ဤသည္မွာ စိတ္တို႔၏ ထူးေထြ ဆန္းျပားေသာသေဘာျဖစ္သည္။ ( xxx )


(၃၅)  လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ေျဖာင့္ျဖဴးလိုစိတ္ မရွိဘဲႏွင့္ တိုးတက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္မွ်ပင္ တစ္ပါးသူက ကူညီပါေစ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ( xxx )


(၃၆)  တည္ၿငိမ္၍ အေႏွာက္အယွက္ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္၏သဘာ၀ျဖစ္၏။( ဂရိတ္ပညာရွိဆီနဲကား )


(၃၇)  ေန၏အေရာင္ကို အေပါက္ငယ္ကေလးမ်ားမွ  ျမင္ရသည့္နည္းတူ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ သေဘာသကၠာယတို႔ကို သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးအဖြဲ ကိစၥကေလးမ်ားမွ ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏိုင္ေပသည္။

 ( ႀကီးပြားေရးက်မ္းျပဳဆရာႀကီးဆင္ျမဴရယ္စမိုင္း )

(၃၈)  သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကို သည္းခံပါ။ တစ္ပါးသူ၏ အမွားကို မိမိအမွားကဲ့သို႔ သေဘာထားပါ။ သည္းခံမွဳႏွင့္ နားလည္မွဳကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ဘ၀တာသည္ ရန္ညိဳးဖြဲ႕ရန္ အလြန္တိုေတာင္းလွ၏။ ထို႔ထက္ သေဘာထား ေသးသိမ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုဏာကင္းမဲ့ျခင္းသည္ သာ၍ တိုေတာင္းသည္။  ( ဖီးလစ္ဘရက္စ္ )


(၃၉)  လူသံုးမ်ဳိးသာရွိသည္။ ထိုလူသံုးမ်ဳိးမွာ တိုးတက္ေနေသာသူ၊ ရပ္တန္႔ေနေသာသူ၊ ဆုတ္ယုတ္ေနေသာသူ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။               ( လာဗာတာ )


(၄၀)  လူယဥ္ေက်း ပီသသည္၊ မပီသသည္ကို သိလိုလွ်င္ လူသည္ သူ႔အတြက္ အသံုးမ၀င္သည့္ နိမ့္က်သူမ်ားအား ရိုေသပါ၏လားဟု စိစစ္ပါ။ ( ဖလ္လစ္ )


(၄၁)  လူသည္ ေကာင္းလြန္းလွ်င္ ေဘးျဖစ္သည္။ ( ဘားနဒ္ေရွာ )

 
(၄၂)  ဘ၀သည္ တိုေတာင္း၏။ အတတ္ပညာသည္ ရွည္လ်ား၏။ ( လက္တင္စကားပံု )

(၄၃)  ေသရမွာ ေၾကာက္သည္ထက္ ခံစားရေသာအခါ၌ ပိုၿပီးသတၱိရွိရန္လိုသည္။ ( နပိုလီယံ )


(၄၄)  ေမတၱာသည္ သစၥာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္၍ သစၥာသည္ ေမတၱာ၏ အပြင့္အဖူးျဖစ္ေလသည္။ ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေရေသာက္ျမစ္ခိုင္ၿမဲမွသာလွ်င္ သစၥာတည္းဟူေသာ အပြင့္အဖူးသည္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ပြင့္လန္းႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေရေသာက္ျမစ္သည္ သစၥာတည္းဟူေသာ အပြင့္အဖူးမရွိက မတင့္တယ္ေပ။( အာရပ္စကားပံု )

(၄၅)  ဆံုးရွဳံးၿပီးမွ တန္ဖိုးသိရေသာ အရာႏွစ္ခု၇ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ( အာရပ္စကားပံု )


(၄၆)  ရိုးသားမွဳသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္သံုးမွဳျဖစ္၏။ ( အဂၤလိပ္စကားပံု )


(၄၇)  ကာလၾကာရွည္စြာ ေနရံုျဖင့္ အိုလာသည္ဟု မဆိုအပ္။ မိိိမိခံယူခ်က္မ်ားကို စြန္႔ပစ္သူမ်ားကိုသာ အိုစာတတ္သည္။ အခ်ိန္က ပါးေရကိုပဲ တြန္႔ေစသည္။ စိတ္၀င္စားမွဳကို ပယ္လိုက္လွ်င္ကား စိတ္ဓါတ္ပါ ရွဳံတြသြားေတာ့သည္။

( မက္အာသာ )

(၄၈)  သဘာ၀တရား၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ သည္းခံျခင္းတို႔သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ သမားေတာ္ႀကီး သံုးပါးပင္ျဖစ္သည္။( အိပ္ဂ်ီဘုန္ )


(၄၉)  အႏုပညာဟူသည္ သိပၸံပညာထက္ အဆင့္အတန္းျမင့္၏။ သိပၸံပညာက ရွာေဖြသည္။ အႏုပညာက ဖန္တီးသည္။ ( ဂၽြန္အိုပီး )


(၅၀)  သစၥာတရားဆိုသည္မွာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ စမ္းသပ္မွဳကို ခံႏိုင္ေသာအရာျဖစ္၏။ ( xxx )


(၅၁)  အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနမည္သာပင္။ ( အာရပ္စကားပံု )


(၅၂)  သတၱိ ဗ်တၱိရွိေသာ ရန္သူကို မေၾကာက္ပါႏွင့္၊ မာယာ ဥာဏ္မ်ားေသာ၊ လွည့္ပတ္လိမ္ေကာက္ေသာ မိတ္ေဆြကို ေၾကာက္ပါ။     ( အဂၢါး )


(၅၃)  အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကို သင္ၾကည့္တတ္လွ်င္ အမ်ားကလည္း သင့္ေကာင္းက်ဳိးကို ျပန္လည္ၾကည့္တတ္မည္ကား မလြဲပါ။      ( အဂၢါး )http://acquireblogspotcom.blogspot.com/