Monday, March 26, 2012

ျခားနားခ်က္                                                                      Inline image 1


ဦးခ်ိဳ ရွိတဲ႕သတၱဝါဟာ
ဦးခ်ိဳအားကိုးနဲ႕  အႏိုင္ယူတတ္တယ္။

အဆိပ္ရွိတဲ့ သတၱဝါဟာ
အဆိပ္အားကိုးနဲ႕ အႏိုင္ယူတတ္တယ္။

ခြန္အားၾကီးတဲ့ သတၱဝါဟာ
ခြန္အား အားကိုးနဲ႕ အႏိုင္ယူတတ္တယ္။


အာဏာရွိတဲ့ သတၱဝါဟာ
အာဏာ အားကုိးနဲ႕ အႏိုင္ယူတတ္တယ္။

ေငြေၾကးဥစၥာ ရွိတဲ့သတၱဝါဟာ
ေငြေၾကးဥစၥာနဲ႕ အႏိုင္ယူတတ္တယ္။

မိုက္ဂုဏ္ရွိတဲ့သတၱဝါဟာ
လူမိုက္လုပ္ရပ္နဲ႕ အႏုိင္ယူတတ္တယ္။

ဒါဆုိရင္--
လူနဲ႕ တိရိစၦာန္   ဘယ္လိုခြဲျခားမွ မွန္မလဲ

လူဆိုရင္
ခြန္အားရွိေပမယ့္ ၾကင္နာတတ္တဲ့ႏွလုံးသား ရွိရမယ္။
အာဏာရွိေပမယ့္ နားလည္တတ္တဲ့ အသိတရားရွိရမယ္။
ဓနဂုဏ္ရွိေပမယ့္ ညွာတာတတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ရွိရမယ္။
ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူသားဆုိတာ
ကုိယ္ခ်င္းစာတရားၾကီးမွ
လူပီသ မွာေပါ့။။။။။။။။။။။ကိုစိုးႏို္င္။။။။။။။။။။။