Saturday, October 8, 2011

ဗ်ဥ္း(၃၃)လံုးဘုရားရွစ္ခိုး...တေန ့တလံုးက်ရြက္ဆိုပြားမ်ားရန္

...က။ ဟူသည္ကား ကိေလသာဟန္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ခ။ ခႏၶာမာရ္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဂ။ ဂႏၶကုဋိေရႊတိုက္မွကြ်တ္ထိုက္ေသာသူ ၊ သတၱဝါဗိုလ္လူခပ္သိမ္းတို ့အားေရႊညဏ္ေတာ္ကြန္ရက္ၿဖင့္ၿဖန္ ့ၾကက္

ၾကည့္ရႈ ့ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား

...ဃ။ ဃဋိကာရၿဗဟၼာမင္းၾကီးဆက္ေသာေရႊၾကာသကၤန္းကိုဆင္ၿမန္းေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...င။ ငါးပါးေသာမာန္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...စ။ စၾကၤာဝ႒ာတစ္ဝိုက္ႏွင့္တုၿပိဳင္ဘက္ကင္းေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဆ။ ဆယ္ပါးေသာဒုစရိုက္တို ့ကိုပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္ေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဇ။ ဇာတိႆရညဏ္ကိုရေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...စ်။ စ်ာန္သမာပါတ္အေပါင္းတို ့ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ည။ ေဥယ်စတရားငါးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဋ။ ဋီကာလက္သစ္က်မ္းအသြယ္သြယ္တို ့ကိုဆရာမရိွကိုယ္ေတာ္တိုင္သိၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...႒။ ပ႒ာန္းက်မ္းကိုေဟာၾကာေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဍ။ ေကာ႑ညပုဏၰားသည္လက္ညိႈးတေခ်ာင္းေထာင္ၿပ၍ဘုရားစင္စစ္ဧကန္ၿဖစ္ပါလိပ္မည္ဟူ၍ေၿပာဆိုၿခင္း

ကိုခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဎ။ ဒီပကၤရာဘုရားေရွ ့ေတာ္၌နိယတဗ်ာဒိတ္ပန္းကိုဆင္ၿမန္းေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဏ။ တဏွာတည္းဟူေသာအမိုက္ေမွာင္ကိုပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္ေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...တ။ တေသာင္းမကေသာတိတၱိတို ့ကိုဆံုးမေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ထ။ ထူးၿမတ္ေသာဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းတို ့ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဒ။ ဒိဗၺစကၡဳဥာကိုရေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဓ။ ဓမၼစၾကၤာတရားကိုရေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...န။ နိဗၺာန္ေအာင္ခ်ာေရႊၿပည္သာသို ့ပို ့ေဆာင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ပ။ ပုေဗၺနိဝါသညာဏ္ေတာ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဖ။ ဖိုလ္မဂ္ခ်မ္းသာကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဗ။ ေဗာဓိပင္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဘ။ ဘုန္းေတာ္ေၿခာက္ပါးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...မ။ မစၥဳမာရ္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ယ။ သရက္ၿဖဴေၿခရင္း၌တိတၳိတို ့အားေရမီးအစံုစံုတို ့ႏွင့္ယမိုက္ၿပာဋိဟာကိုၿပေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ရ။ ေရာင္ၿခည္ေတာ္ေၿခာက္သြယ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...လ။ လူသံုးပါးတို ့တြင္တုဘက္ကင္းေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဝ။ ဝသုေၿႏၵေၿမနတ္သားသည္သက္ေသခံၿပဳ၍မာန္နတ္မင္းခုခံသည္ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...သ။ သစၥာေလးပါးတရားအေပါင္းတို ့ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဟ။ ဟႏၵဒါနိဘိကၡေဝပါဠိေတာ္လာသည္ႏွင့္အညီရဟန္းေတာ္တို ့ကိုဆံုးမေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...ဠ။ လၿပည့္ဝန္းကဲ့သို ့ၿပည့္ထြန္းေသာေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။

...အ။ ေနအာရုဏ္မတက္မွီအာသေဝါကင္းကြာ၍အာသဝကၡယညာဏ္ေတာ္ကိုရေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘုရား။


မည္သူေရးသားၿခင္းမသိပါ...တရားစာအုပ္ေဟာင္းၾကား၌ညပ္ေနေသာစာရြက္ေဟာင္းေလးမွေတြ ့ရိွ၍ဓမၼဒါန

ၿပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ဝ္

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု...အင္ဒီယားနားၿပည္နယ္...ဖို ့ဝိန္းၿမိဳ ့မွ...မွ်ားနတ္ေမာင္ေလး(ခ)စိုင္းေနာင္မွ

ဓမၼဒါနၿပဳပါသည္။