Monday, October 24, 2011

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးအဆိုအမိန္႔မ်ား......


၁။ လူတစ္ေယာက္ဟာအလုပ္ပိုလုပ္ေလေလ ေနာက္ထပ္ပိုလုပ္ခ်င္လာေလေလျဖစ္တယ္။
The more one works, the more willing one is to work.

၂။ အလုပ္ဟာလူသားမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တယ္။လူ႔ဘဝရဲ့အေျခခံျဖစ္ေသာအလုပ္ကိုေရွာင္လြဲလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
Work is the inevitable condition of human life, the true source of human welfere.

၃။ ဘုရားရွင္ဟာငွက္သတၱဝါတိုင္းကိုအစာေပးတယ္။သို႔ေသာ္ငွက္သိုက္အတြင္းသို္႔ အစာကိုပစ္မသြင္းေပးပါ။
God gives every bird its food, but he does not throw it into the nest.

၄။ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ရွက္ဖြယ္မဟုတ္။ပ်င္းရိထိုင္းမွိဳင္းျခင္းသာရွက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေတာ့တယ္။
Work is no disgrace, it is idleness which is a disgrace.

၅။ ဘာမွမလုပ္ပဲအားေနျခင္းစာအသိဥာဏ္ကိုသံေခ်းတက္ေစတယ္။
Idleness makes the wit rust.

၆။ ပိုက္ဆံဟာနိဗာန္ေပၚမွ က်လာတာမဟုတ္။ကမာၻေျမေပၚတြင္အလုပ္လုပ္ျပီးမွရယူရတယ္။
Money does not come from heaven.It has to be earned here on earth.

၇။ကိုယ္ၾကိဳက္တာလုပ္ရလွ်င္ ေပ်ာ္ရြင္မွဳကိုရနုိင္တယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကိုၾကိဳက္လာမွတကယ့္ေပ်ာ္ရြင္မွဳကိုရႏိုင္တယ္။
Your happiness lies not in doing what you like but in liking what you have to do.

၈။လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိသူ။လုပ္ခ်င္စိတ္လည္းရွိသူမွာအခ်ိန္အမ်ားဆံုးရွိတယ္။
Those who have most to do, and are willing to work,will find the most time.

၉။ပ်ိဳရြယ္ခ်ိန္ဟာတစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္တစ္စံုတစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္ေစရန္အခြင့္ေကာင္းျဖစ္တယ္။
Youth is the opportunity to do something and to become somebody.

၁၀။အစားကိုလည္းျမန္ျမန္စား၊အလုပ္ကိုလည္းျမန္ျမန္လုပ္။
Quick at meat,quick at work.

၁၁။ပစၥည္းဥစၥာအသင့္အတင့္ရွိသူေတြကေလာက္ကမွာအေရးၾကီးဆံုးဟာခ်စ္ျခင္းေမတၱာလို႔မွတ္ယူၾကတယ္။မရွိဆင္းရဲတဲ့လူေတြကေတာ့ ေငြလို႔ပဲသိထားၾကတယ္ေလ။
Those who have some mean think that the most important thing in the world is love. The poor know that it is money.

၁၂။ေအာင္ျမင္မွဳဆိုတာေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အရာမဟုတ္။ ေဆာင္၇ြက္ရမည့့္အရာသာျဖစ္တယ္။
Success is not something to wait for; it is something to work for.

၁၃။အျခားလူမ်ားလုပ္ရန္ခက္ခဲ့သည့္အလုပ္ကိုလြယ္ကူစြာလုပ္ႏုိိ္င္ျခင္းမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္မွဳျဖစ္ျပီး မျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာကိုလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာပါရမွီသာျဖစ္တယ္။
Doing easily what others find difficult is talent; doing what is impossible for talent is genius.

၁၄။ လူသားတို႔ဧ။္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚမ်ားရဲ့အေကာင္းဆံုးစကားျပန္မ်ားပဲျဖစ္တယ္။
The actions of man are the best interpreters of their thoughts.

၁၅။ အလြန္အလုပ္မ်ားေသာသူဟာ ဆယ္ခါတစ္ခါ သူ႔ရဲ့အယူအဆကိုေျပာင္းတတ္တယ္။
A man who is very busy seldom changes his opinions.

၁၆။ ေငြဆိုတာလူတို႔ရဲ့ဘ၀ကိုသရုပ္သကန္ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတဲ့အရာတစ္ခုပါ။ ရလိုက္ ၊ ဆံုးရွံဳးလိုက္ ၊လိုအပ္လိုက္၊ ျမတ္ႏိုးလိုက္ ၊
အသက္ေပးလိုက္ႏွင့္ပဲသံသရာလည္ေနၾကတာပါပဲ၊

Money is what life is all about getting it loosing it needing it loving it and dying for it.

၁၇။ ဥစၥာရင္လို္ဥစၥာရင္ခဲ။
Command your man and do it yourself.

၁၈။ အရက္သမားရဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ကအရက္ပုလင္းျဖစ္တယ္။
A drunkard's purse is bottle.

၁၉။ ေပးရျခင္းထက္ေပးကမး္ျခင္းကသာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္။
Better give have to give.

အ၇ုိးသားဆံုးအလုပ္သည္..အၾကီးမာဆံုးဂုဏ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

No comments: