ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ fly off the handle, fly by night နဲ႔ on the fly တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
Fly စကားလံုးအေျခခံ ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ fly off the handle ျဖစ္ပါတယ္။ (Fly = ပ်ံသည္) Off (ဝိဘတ္) နဲ႔ တြဲသံုးတဲ့အခါမွာ fly off က ပ်ံထြက္သြားသည္၊ လႊင့္ထြက္သြားသည္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါတယ္။ Handle = လက္ကိုင္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လက္ကိုင္မွ လႊင့္ထြက္သြားသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေမရိကန္အသံုးအႏႈန္း ဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ပုဆိန္အသြားဟာ လက္ကိုင္ကေန လႊင့္ထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ အယူအဆက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံအသံုး အဓိပၸါယ္ကလည္း ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ မထိန္းႏိုင္ေအာင္ ေဒါသထြက္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးကုိ ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ ယမ္ပံုမီးက်တာ၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္လိုက္တာ၊ ေဒါသအို ေပါက္ကြဲတာ၊ ျမင္ျမင္ရာကို ခ်ဲဖို႔ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆိုလုိပါတယ္။
ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John flew out the handle when he saw his teenage daughter smoking cigarettes with the group of boys.

John တေယာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ သူ႔သမီး ေယာက်္ားေလးတစုနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနတာျမင္ေတာ့ ယမ္ပံုမီးက် ေဒါသမီးထြက္ေတာ့တယ္။

ဒုတိယတင္ျပေပးမယ့္ စကားလံုးမွာ fly by night ျဖစ္ပါတယ္။ Fly = ပ်ံသည္၊ by = ႏွင့္ ၊ Night = ည တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ညအခ်ိန္ ပ်ံသန္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ညအခ်ိန္က် ခိုးထြက္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ဳိးက ျဖစ္တဲ့အတြက္ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က fly by night person ဆိုရင္ စိတ္မခ်ရတဲ့ လူမ်ဳိး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုရင္လည္း စိတ္မခ်ရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး၊ အေျခတက် မရွိေသးတဲ့၊ အတိတက် မရွိေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေစ်းဆိုင္တဆိုင္ဆိုရင္လည္း စဖြင့္ခ်ိန္ဆိုင္မ်ဳိး၊ စီးပြားေရး အေျခမခိုင္ေသးတဲ့ဆိုင္မ်ဳိး။ က်မတုိ႔ ျမန္မာမွာေတာ့ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ အေနအထားမ်ဳိးကို ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The plumber we hired to repair our pipes did a very bad job. I never trust a fly by night worker again.

က်ေနာ္တို႔ ပိုက္ျပင္ေပးဖို႔ ငွားလိုက္တဲ့ ပိုက္ျပင္သမားက ညံလိုက္တာ။ ေနာက္မ်ားေတာ့ အဲဒီလို စိတ္မခ်ရတဲ့ အလုပ္သမားမ်ဳိးေတာ့ ထပ္မငွားေတာ့ဘူး။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ on the fly ျဖစ္ပါတယ္။ On = အေပၚမွာ၊ Fly = ပ်ံသန္သည္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ အဓိပၸါယ္က ပ်ံသန္ေနတုန္းအခါ၊ ေလထဲမွာ ရွိေနခ်ိန္အခါမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တခုခုကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ႀကံဳေတာ့မွ မီးစင္ၾကည့္ကတဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားကစားပြဲမွာ ပြဲရပ္စရာမလုိဘဲ ကစားေနတုန္း ပြဲစည္းမ်ဥ္းေတြကို လုိရင္လိုသလို ေျပာင္းႏိုင္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။ တခါတရံလည္း တခုခုေၾကာင့္ အေလာသံုးဆယ္ ျဖစ္ေနလို႔ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္လာေတာ့မွ ၾကည့္လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို on the fly လို႔ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ျဖစ္သလို လုပ္လိုက္ရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I invited my boss to dinner tomorrow. So, we have to prepare something special. We can just cook something on the fly.

မနက္ျဖန္ ဆရာသမားကို ညစာစားဖို႔ ဖိတ္ၾကားထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထူးစပယ္ရွယ္ တခုခုေတာ့ ျပင္ထားဖို႔လိုမယ္။ ျဖစ္သလိုေတာ့ တခုခုကို ခ်က္လို႔မရဘူး။