Wednesday, January 18, 2012

ပညာေခတ္ႏွင့္ ပညာလူသားယေန႕ေခတ္ကို အမ်ားကပင္ ပညာေခတ္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သိစရာမွတ္စရာ တတ္စရာ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္မွ ဗဟုသုတ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ စကၠန္႕ႏွင့္အမွ် အသစ္ အသစ္ေတြ႕႐ွိ တိုးပြားေနသည္။ ဗဟုသုတ သတင္းအခ်က္အလက္၏ လွ်င္ျမန္လြန္းလွသည့္ အ႐ွိန္အဟုန္ကို ဒိုင္းနမိုက္ဟုပင္ တင္စားေျပာဆိုၾကသည္။ ဤပညာေခတ္၏ အဓိကပင္မ အသက္ေသြးေၾကာမွာ အိုင္စီတီနည္းပညာပင္ ျဖစ္သည္။ အေ၀းေျပာ ဆက္သြယ္မႈအမ်ိဳးမ်ဳိး တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာသည္ `႐ြာ´ ဆန္သြားခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ တဖန္အိုင္စီတီနည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ကမၻာသည္ `ျပား´၍ သြားျပန္သည္။ ေသာမတ္အယ္ဖရီးမင္းက ဒီအတိုင္းဆိုခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျခားထားသည့္ တံတိုင္းေတြ ၿပိဳလဲက်သြား႐ုံမက၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ကြင္းျပင္ညီျဖစ္၍ သြားသည္။

ေဘာ္လံုးစကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အားလံုး ``ေျခရည္ တူ ကစားႏိုင္ခြင့္´´ ရ၍သြားသည္။ ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည့္အနက္ သန္း၄၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ အိမ္သံုး ႐ုံးသံုး ကြန္ျပဴတာ၊ လက္ပ္ ေတာ့ပ္၊ ႏုတ္ဘုတ္၊ နက္ဘုတ္ေတြကို အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲသူ ေတြ တိုးပြားေနသည္။ ရန္ကုန္တြင္ပင္ ဆင္ေျခဖံုး လမ္း ႀကိဳလမ္းၾကားမက်န္ အင္တာနက္ကဖီးေတြ မႈိလိုေပါက္ လာတာ ေတြ႕ေနရျခင္းက ထိုအခ်က္ကို သက္ေသခံ ေနသည္။


အမွန္အတိုင္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေျပာရလွ်င္၊ အိုင္စီတီ နည္းပညာကို အျပည့္အ၀ (ထိုထက္ပို၍ အလွ်ံပယ္) အသံုးျပဳေနႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိက ဥေရာပႏွင့္ လက္တင္ အေမရိကမွ တခ်ဳိ႕တ၀က္၊ အာ႐ွမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။ တတိယႏိုင္ငံမ်ားဟု ဆိုခဲ့ေသာ အာဖရိကႏွင့္ အာ႐ွ႐ွိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အိုင္စီတီနည္းပညာ သံုးစြဲႏိုင္မႈ အခ်ိဳးအစားမွာ နိမ့္က်အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆို ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူအေရအတြက္မွာ တိုးပြား၍ေန သည္။ ဥပမာ ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအရ၊ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုး၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္ က ထက္မ်ားစြာ သက္သာလာသည္။ ေငြႏွစ္သိန္းခြဲ၊ သံုး သိန္း႐ွိ႐ုံျဖင့္ အသင့္အတင့္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ တစ္ပတ္ရစ္ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးကို သင္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ (ယင္းမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာတစ္လံုး၊ ဂ်ပန္လုပ္စက္ဘီးတစ္စီး တန္ဖိုးမွ်သာ႐ွိသည္။) သင့္မွာ ေငြေလးငါးရာ႐ွိလွ်င္ အင္ တာနက္ကဖီးသို႔ သြားကာ တစ္နာရီၾကာ အသံံုးျပဳႏိုင္ သည္။ ယခင္က ပညာတတ္မွ လူရာ၀င္သည္ဟူေသာ စကားကုိိ ယခုအခါ ကြန္ျပဴတာတတ္မွ လူူရာ၀င္သည္ဟု ျပင္ဆင္ရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ေနေလသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႕က စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈဟူ၍ `အသံုးလံုးေၾက´ သင္တန္းေတြ ဖြင့္ခဲ့သလို၊ ကြန္ျပဴတာ မတတ္သူပေပ်ာက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈဟူ၍ ေခတ္ သစ္ အသံုးလံုးေၾက သင္တန္းမ်ား မေပၚေပါက္လာႏိုင္ဟု ေျပာမရေခ်။


ေခတ္ၿပိဳင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ထိုက္တန္ေသာ လူအျဖစ္၊ ျဖစ္တည္ခြင့္အတြက္ (ယေန႕လူသားသည္ ထမင္းစားသကဲ့သို႔ပင္၊ သတင္းအခ်က္ကို စားသံုးသူ လည္းျဖစ္ရာ) သူ႕ကို အတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံု လွ်င္ ျမန္စြာေပးႏိုင္သည့္ ကြန္ျပဴတာအင္တာနက္သည္လည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္ေနေလသည္။ အသိ ပညာဦးစားေပး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္၊ အသိပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့ သူမွာ၊ ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့သူထက္ပင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ႏိုင္လွသည့္ဘ၀ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ဘ၀ ေကာင္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ေၾကာင္း က်ိဳးဆီ ေလွ်ာ္စြာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ သင့္အား က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ေပးႏိုင္မည့္အရာ မွာ လူပညာ႐ွိလည္းမဟုတ္၊ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာ(အင္တာနက္)သာ ျဖစ္ေလသည္။

အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ သင္သည္နာရီမဆိုင္း ပဲ အေမရိကားမွာ ထုတ္ေ၀သည့္ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္သည္။ စပိန္မွ ေဘာလံုးပြဲကို တိုက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္သည္။ အာဖရိကမွ မိုးေခါင္ျခင္း၊ တ႐ုတ္၌ ေရႀကီးျခင္း ကို မဆိုင္းမတြ ျမင္ႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ကို၀င္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုအလင္ကို လိုအပ္သလို သိ႐ွိႏိုင္သည္။ ကြန္ျပဴတာ ျဖင့္ (E. book) မ်ိဳးစံု ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္မဂၢဇင္းမ်ားအထိ။ ရီီးဒါးဒိုင္ဂ်က္စ္မဂၢဇင္း (၆)အုပ္ကို စီဒီတစ္ခ်ပ္ ငါးရာသာက်သည္။ ဘရစ္တနီ ကား၊ အင္ကာတာ၊ ၀ီကီပီဒီးယား (အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္း) ေတြ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ဖတ္ႏိုင္သည္။ ယေန႕လူငယ္မ်ား ပညာ႐ွာမွီးခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ အင္မတန္လြယ္ကူေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပညာေခတ္တြင္ သင္ေရာ ပညာလူသား ျဖစ္ပါၿပီလား။ 


No comments: