Wednesday, January 18, 2012

လူေတာ္ အလိုရိွသည္....ယေန႔ေခတ္သည္ ... ပညာေခတ္ ...
အရာရာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပညာျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လူေတာ္မ်ားမ်ား လိုအပ္သည္...
ထို႔ေၾကာင့္ လူေတာ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္.... ထိုသို႔ ေမြးထုတ္
ႏိုင္ရန္ ရာထူး၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ လုပ္ခလစာ အစရိွသည္မ်ားကို ေတာ္လွ်င္ ေတာ္သလို ခ်ီးေျမာက္
သင့္သည္..ေနရာေပးသင့္သည္... အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္..တန္ဘိုးထားသင့္လွပါသည္...
လူေတာ္ကို မေၾကာက္ေသာ လူေတာ္ကိုခ်စ္ေသာ လူေတာ္ကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ
ထိပ္တန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ႀကၿပီး ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည္.. ယင္းတို႔သည္ လူေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္
ႏိုင္သလို လူေတာ္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ မိမိၿခံေပါက္ လူေတာ္မ်ားႏွင့္လည္း အားမရ အျခားအရပ္
ေဒသမ်ားမွ လူေတာ္မ်ားကိုလည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေခၚယူထားၾကသည္။   ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ေရႊေျပာင္း
လာသူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကမာၻတြင္ လူစြာစာရင္း၀င္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခန္႔သာ
ရိွေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ စကၤာပူတို႔သည္လူေတာ္မ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ မရ ရေအာင္ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီးလူေတာ္မ်ား
ကို ေမြးထုတ္/ေမြးျမဴႏိုင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအဆင့္ ျဖစ္ခဲ႔ျခင္းသည္ မည္သူမွ် ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္..

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ေတာ႔ ထိုသို႔မဟုတ္ ... ဌာနတစ္ခုတြင္ ထူးခၽြန္သည့္ လူေတာ္တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာပါက
အထက္ကလူ၊ ေဘးမွလူမ်ားက မိမိ၏ ရာထူးတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မည့္ သူဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္.
ဒီတစ္ေယာက္ ေတာ္တယ္..ငါ႔ကို ကူမယ္႔လူ..ဌာနအတြက္ အက်ဳိးရိွမဲ႔ သူလို႔ မျမင္ေတာ႔ဘဲ..ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္သာ
ျမင္ၾကသည္...ထို႔ေၾကာင့္ လူေတာ္ကို ေခ်ာက္တြန္းရန္..ေခ်ာင္ထိုးရန္သာ စဥ္းစားတတ္ၾကသည္.. .ၿပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္မွာ ထားရိွသင့္ေသာစိတ္ျဖစ္ပါလွ်က္ သူႀကိဳးစားသလို ငါလည္းႀကိဳးစားမည္.. သူစဥ္းစားသလို ငါလည္းစဥ္းစားမည္ ဟု တရားသျဖင့္ၿပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္ မရိွၾကေတာ႔ဘဲ မတရားသျဖင့္သာ မိမိေနရာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ စဥ္းစားလာၾကေတာ႔သည္...
ေနာက္ဆံုး ရန္သူသဖြယ္ ျပဳမူလာၾကေတာ႔သည္...
ထိုျပႆနာရင္းျမစ္ေၾကာင့္ လူေတာ္မ်ား ႏိုင္င့ရပ္ျခားသို႔ ထြက္သြားၾကသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္..

တစ္ခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ "လူေတာ္လူေကာင္း" အစား "လူေကာင္းလူေတာ္" အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖတ္ရမည္...
"လူေတာ္ၿပီး မေကာင္းလွ်င္ လူအဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္" .. "လူေကာင္း ၿပီး မေတာ္လွ်င္ ျပႆနာမရိွ"ဟု ဆိုကာ လူေကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ႔ၿပီး လူေတာ္မ်ားကို ပထုတ္ခဲ႔ၾကသည္... လူေတာ္မ်ားကို နိမ္နင္းသည့္ အသြင္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာ္ျခင္းဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကာ.. လူေတာ္ျဖစ္လိုစိတ္ နည္းပါးသြားၾကကာ လူေတာ္မ်ား ရွားသထက္
ရွားလာၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔သည့္ အေျခအေနသို႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ရသည္...
ဤေနရာတြင္ လူေတာ္မ်ားကုိ ေနရာေပးခဲ႔၍ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည့္ ...သာဓကမ်ားကို ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ...
အေမရိကန္သမၼတ လင္းကြန္းလက္ထက္က သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္ လူေတာ္မ်ားအားလံုးကို ေနရာေပးခဲ႔သည္...
ထို႔ေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ႔သည္... ထိုနည္းတူစြာပင္ ယခု အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားလက္ထက္တြင္လည္း ယင္းႏွင့္ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွသည့္ ဟီလာရီကလင္တန္ကို ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ႔ျခင္းသည္ လူေတာ္ကို ေနရာေပးခဲ႔ေသာ ေခတ္ေပၚ ဥပမာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္..
ထိုသူတို႔သည္ လူေတာ္ကို မေၾကာက္သူမ်ား၊ လူေတာ္ကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိမိရည္မွန္းခ်က္ကို အေရာက္သြားၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ႔သည္...

အမွန္တကယ္ ရိွခဲ႔ေသာ ဌာနႀကီးတစ္ခု၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းအိပ္/ေက်ာင္းစားအျဖစ္ စခန္းသြင္း ေလ႔က်င့္ရာ၌ ညတိုင္း အခ်ိန္မွန္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုရပ္လုပ္ကာ စာက်က္ေစသည္.. " သူ႕အခန္းမွာသူ က်က္ခိုင္းလိုက္ရင္ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ ခၽြန္ၿပီးေတာ္သြားမွာစိုးလို႔ "ဟု ဆိုပါသည္... အႏွီလူႀကီးမ်ား .." မင္းတို႔အားလံုး အတူတူ ညံ့ၾက " ..
လူေတာ္ေတြ မထြက္ေစခ်င္သည့္ သေဘာကို ေဆာင္ေနသည္ကို ေတာ႔ မသိေလေရာသလားဟု ေတြးစရာပင္ ေကာင္းေတာ႔သည္...
လူေတာ္ဟု ဆိုရာ၌လည္း အမွန္တကယ္ေတာ္ေသာသူကို ဆိုလိုခ်င္ပါသည္...
လူေတာ္ အမွန္အကန္ျဖစ္ရန္မွာ ေပတံမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ လိုအပ္ပါသည္.. ထိုေပတံသည္လည္း အမွန္တကယ္ ေတာ္ မေတာ္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ တိက်မွန္ကန္ေသာ စံေပတံျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္.. ပမာျပရလွ်င္ ... စားေမးပြဲတြင္ ေတာ္မွသာ အမွတ္ေကာင္း
ရမည္ျဖစ္သည္..   ေမးခြန္းကြက္တိရေသာေၾကာင့္   စားေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းရေနပါက  အမွန္တကယ္ႀကိဳးစားသူမ်ားအဖို႕
အလဲထိုးခံရသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္..   အားမနာတန္းေျပာရလွ်င္   ယေန႔ ကေလးသူငယ္မ်ားၾကားတြင္ အတန္းပိုင္တြင္
က်ဴရွင္တက္ပါမွ ေမးခြန္း ကြက္တိျဖစ္တာမ်ဳိး    လက္ေဆာင္ေပး  မွ   အမွတ္ေကာင္းရတာမ်ဳိးကို စိတ္ထဲစြဲေနပါက တကယ္႔
လူေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ႔ပဲ  အေယာင္အေဆာင္ လူေတာ္မ်ားသာ ေမြးထုတ္ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္..
ယင္းကေလးမ်ား ႀကီးျပင္းလာပါက ထိုႏိုင္ငံတြင္ လူေတာ္မ်ား မရိွႏိုင္ေတာ႔ပဲ အေယာင္ေဆာင္လူေတာ္မ်ားသာ ရိွေနမည္ျဖစ္၍
ထိုသူတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ ႏိုင္ငံလည္း ခၽြတ္ၿခံဳက်မည္သာျဖစ္သည္...

ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စကၤာပူႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္တြင္က်င့္သံုးေနေသာ စနစ္တစ္ခုမွာ
စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွသည္..ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးက မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ (ေမတၱာျဖင့္ ေပးေစကာမူ)
လက္ေဆာင္ေပးပါက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ အပ္ႏွံၾကရသည္.. ထိုလက္ေဆာင္ကို ဆရာ/ဆရာမက လိုခ်င္ခဲ႔ပါလွ်င္
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တန္ဘိုးသတ္မွတ္ၿပီး ထိုတန္ဘိုးအတိုင္း ဆရာ/ ဆရာမက ေငြေပးေခ်ရယူေစေသာ စနစ္္ျဖစ္သည္..
အဂတိတရားမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္စိုး၍ စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္.. ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းအရ ရမွတ္/
အဆင့္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အတုယူဖြယ္ေကာင္းေတာ႔သည္.. စစ္မွန္သည့္ လူေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္သည့္အတြက္
စကၤပူႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္..

လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ေတာ႔ အႏွစ္သာရရိွေသာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား အမ်ားအျပား ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္.. သီတင္းကၽြတ္ကာလမ်ားတြင္ မိမိထက္ အသက္ႀကီး ၀ါႀကီး သိကၡာႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
ဆရာ သမားမ်ားအား ကန္ေတာ႔ၾကသည့္ ခ်စ္စဖြယ္ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ခုတံုးလုပ္ကာ မိမိရာထူးအတြက္၊ လစာရာထူး
တည္ၿမဲေရးအတြက္၊ အမွတ္ေကာင္းရေရးအတြက္ အေပးအယူလုပ္သည့္သေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္
အမွန္တကယ္ လူေတာ္မ်ားေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏ ၱရာယ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေနေတာ႔သည္...
မရိုးမသား အႀကိမ္ႀကိမ္ သီတင္းကၽြတ္ေနျခင္းက အမွန္တကယ္ လူေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ဟုပင္ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္...

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ...
အဖိုးတန္ဆံုးအရာသည္ အခ်ိန္ ... ဂုဏ္အရိွဆံုးအရာသည္ အလုပ္ ...
ခ်မ္းသာရန္ အေၾကာင္းရင္းသည္ စည္ကမ္း... စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဘိုး..
ပညာသည္ လူ၏တန္ခိုး ႏွင့္ အရင္းအႏွီး..... လူေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ တည္တံ႔ရန္ အရင္းအျမစ္ ...
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ရန္အလို႔ငွါ လူေတာ္မ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္သည္...
လူေတာ္မ်ားျဖင့္သာ အရာရာကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္...

ထို႔ေၾကာင့္ .. လူေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ၾကရပါမည္ ...
လူေတာ္မ်ားကို ေနရာေပးၾကပါမည္... လူေတာ္မ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ၾကရပါမည္...
လူေတာ္မ်ားကို မေၾကာက္ၾကပါႏွင့္... လူေတာ္မ်ားကို ခ်စ္ၾကပါ ဟု ... ဆႏၵျပဳရင္း ......
လူ ေတာ္ အ လို ရိွ သည္....

 ေလးစားစြာျဖင့္ ....

No comments: