Wednesday, January 18, 2012

ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ?


၀ိရိယဂုဏ္တင္ ထုိပံုျပင္
ေရွးအခါက ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ သံုးပါးကုိ အသီးသီးတစ္ခုစီ ယံုၾကည္ၾကေသာ မိတ္ေဆြသံုးေယာက္တို့သည္ ခရီးအတူသြားလ်က္ရွိၾကရာ ျမိဳ႕႔တစ္ျမိဳ႕ အေရာက္တြင္ ေအာက္ပါေမာင္းေၾကးနင္းခတ္သံကုိ အတူတကြၾကားလိုက္ၾကရသည္။
“တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို့ေလ…..ခ်မ္းျမသီတာဂူၾကီးအတြင္း၌ တစ္ညေနႏိုင္သူအားဆုေတာ္ေငြတစ္ေထာင္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန့္ေတာ္ မွတ္လိုက္သည္။ ဘုရင္ထီးဘုရား အမိန့္ေတာ္……”
အမိန့္ေတာ္ ျပန္သူမ်ားထံတြင္ သံုးေယာက္သားစာရင္းေပးလိုက္ၾကသည္။ အမိန္႔ေတာ္ျပန္သူမ်ားက
“စဥ္းစားျပီးမွစာရင္းေပးၾကပါ …ဤဂူၾကီးထဲ၀င္ျပီးသူမွန္သမွ် တစ္ေယာက္မွ အသက္ရွင္လ်က္မေတြ႔ရပါ ေအးလြန္းအားၾကီးေသာေၾကာင့္ ေသြးခဲလ်က္ေသၾကရသည္ကိုသာ ေတြ႔ၾကရသည္” ဟုသတိေပးၾကေသာ္လည္း သံုးေယာက္သား ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဂူၾကီးထဲတစ္ည၀င္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ ပထမဆံုးကံသမားကစတင္၀င္ေရာက္ေလသည္။ ေရွးကံတစ္ခုတည္းကိုသာလက္ခံ ယံုၾကည္သူျဖစ္သည့္အတိုင္း ကံစီမံရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဘာမွၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိပဲ ဂူၾကီးထဲ၀င္ေရာက္သြားေလသည္။ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ပိတ္ထားေသာ ဂူေပါက္ၾကီးကုိ ပရိတ္သတ္စံုညီေရွ့တြင္ဖြင့္လိုက္ရာ ေသြးခဲျပီးေသေနေသာ ကံသမားကို ေတြ႕ၾကရေလသည္…………
ေနာက္တစ္ညတြင္ ဥာဏ္သမား ၀င္ေရာက္ရေလသည္။ ဥာဏ္သမားျဖစ္သည့္အတိုင္း ေလာင္စာဆီအခိ်ဳ႕ႏွင့္ မီးခတ္ေက်ာက္ႏွစ္လံုးကုိ ေစာင့္မ်ားမသိေအာင္ ခိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ေနာက္တစ္ေန့မနက္ ဂူေပါက္ၾကီး ဖြင့္ေသာအခါတြင္ကား ေသြးခဲေသေနေသာ ဥာဏ္သမားကိုေတြ႕ၾကရျပန္ေလသည္။ သူမျဖစ္စေလာက္ မီးဖိုေလးသည္လည္း ဂူၾကီး၏အေအးဒဏ္ကို မတြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။ ေနာက္ဆံုး၀ီရိယသမားအလွည့္ကား တိုငး္သူျပည္သားမ်ားက စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့။ ေသရမည္ဟုသာ တြက္ထားလိုက္ၾကသည္………၀ီရိယသမား ကားကိုယ္အထက္ပုိင္းဗလာျဖင့္ ခါးေတာင္းေျမွာင္ေအာင္က်ိဳက္ကာ ဂူၾကီးအတြင္းသို႔ ၀င္သြားေလေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန့မနက္ ဂူၾကီးကိုဖြင့္လိုက္ေသာ အခါတြင္ကား ေခြ်းသံတရႊဲရႊဲျဖင့္ အေလးခ်ိန္မ်ားေသာေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားကို တစ္တံုးျပီးတစ္တံုးမေနေသာ ၀ီရိယသမားကိုေတြ႕ၾကရေလသည္. ေနာက္ဆံုးတြင္စစ္သူၾကီးရာထူးႏွင့္ ေငြတစ္ေထာင္ကို ၀ီရိယသမားကဆြတ္ခူး သြားျခင္းျဖင့္ပံုျပင္ကိုအဆံုးသတ္ထားပါသည္။
ပံုျပင္အေပၚသံုးသပ္ခ်က္
၀ီရိယသမားကို အမႊန္းတင္ထားေသာပံုျပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္က်ေတာ့ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ မေသႏိုင္ေသာကံ၊ အေလးခ်ိန္မ်ားကို အဆက္မျပတ္မေနပါက အေသြး အသား အေၾကာမ်ားႏိုးၾကားျပီး အေအးဒဏ္ကိုခံႏိုင္မည္ဟုသိေသာဥာဏ္၊ မပ်င္းမရိ အားစိုက္၍မေသာ ၀ီရိယတို႔ေၾကာင့္သာ ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ၾကရေပမည္။
ဥာဏ္ကိုဂုဏ္တင္ ထိုပံုျပင္
တစ္ခါက ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ အသီးသီးကိုယံုၾကည္ၾကေသာ ငါးသံုးေကာင္ရွိေလသည္။ တစ္ေန့တြင္ တံငါသည္ တစ္ဦး၏ ပိုက္ကြန္တြင္မိကာ ေလွ၀မ္းထဲပံုထားေသာ ငါးပံုၾကီးထဲတြင္သံုးေကာင္စလံုးရွိေနၾကသည္။ တံငါသည္ ကားေခ်ာင္းထဲရွိငါးမ်ားကို ဆက္ဖမ္းေနတုန္းပင္ရွိေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၀ီရိယသမားကား လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ ေလွ၀မ္းထဲမွ အားစိုက္ကာခုန္ေသာ္လည္း ေလွ၀မး္ကနက္ျပီး ေစာက္ကျမင့္ေန ေသာေၾကာင့္ေနာက္ဆံုးမလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မ်က္စိေနာက္လာေသာ ေလွသမားက ေလွာ္တက္ႏွင့္ခုတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္၀ိရိယသမားငါးမွာ တစ္ဘ၀ဇာတ္သိမ္းသြားရေလသည္။ ဥာဏ္သမားကား ဒီအတိုင္းခုန္ေနလို့ကေတာ့ ေလွေစာက္ကျမင့္ေနေသာေၾကာင့္မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္….လႈိင္းဒဏ္ ျဖင့္ေလွလူးေသာအခါေစာင္းသြားလိမ့္မည္  ထိုအခါက်မွ ခုန္လွ်င္သာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးကာ ေလွလူးခ်ိန္ကိုေစာင့္ျပီးမွ တစ္ခ်က္တည္းခုန္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေသေဘးမွလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္. ကံသမားငါးကား ကံကိုသာယံုၾကည္စြာေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း ဟင္းအိုးထဲေရာက္ကာ တစ္ဘ၀ဇာတ္သိမ္းေလသည္….
ပံုျပင္အေပၚသံုးသပ္ခ်က္
ဤပံုျပင္အေပၚသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဥာဏ္သမားငါး၏လြတ္ေျမာက္သြားမႈတြင္ လြတ္မည့္အခ်ိန္ကိုေရြးတတ္ေသာ ဥာဏ္၊ အားစိုက္၍ခုန္ရေသာ၀ီရိယ၊ လြတ္ေျမာက္ရမည့္ကံ…ဤသံုးမ်ိဳးလံုးျပည့္စံုေသာေၾကာင့္သာ လြတ္ေျမာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါလိ္မ့္မည္………………..။
ကံကိုဂုဏ္တင္ ထုိပံုျပင္
တစ္ခါက ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးပါးတို့တြင္ မည္သည္ကပို၍ အေရးၾကီးေၾကာင္းကုိ လူသံုးဦးသည္ အျမဲတမ္း အကိုးအကားမ်ားစြာျဖင့္ျငင္းခုန္ေလ့ရွိၾကသည္………..တစ္ေန့တြင္ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရင္ၾကီးသိသြားသျဖင့္ သံုးဦးလံုးကုိေခၚယူကာ လူသူမနီးေသာ ေတာနက္ၾကီးထဲတြင္ သံုးဦးစလံုးကိုပို့ထားလိုက္ေလသည္။ ေတာနက္ၾကီးထဲေရာက္ေသာအခါတြင္ကား သံုးဦးလံုး မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျပီး အတူတကြ သြားလာေနၾကေလသည္…… တစ္ေနရာေရာက္ေသာအခါ ေမာပန္းလာသျဖင့္ သံုးေယာက္သား နားေနၾကေလသည္။ အစာမစားရသျဖင့္ သံုးေယာက္စလံုး ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ ေနၾကေလသည္။ ကံသမားကား စားရကံရွိလွ်င္ စားစရာေတြ႔မည္ဟူ ေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ေပ်ာ္သြားေလသည္။ ဥာဏ္သမားကား စားစရာမည္သို့ရႏိုင္မည္ကုိ စဥ္းစားေနရင္းျဖင့္ ေတာက်ီးတစ္အုပ္ အေရွ႕စူးစူးသို့ အုပ္စုဖြဲ႔ပ်ံသန္းသြားၾကသည္ကုိေတြ႔လိုက္ရေလသည္။
သို႔ျဖင့္ အနားမွာရွိေသာ ၀ီရိယသမားအား အေရွ့စူးစူးကို ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္လွ်င္ စားစရာေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ကိုေျပာျပေလရာ ၀ီရိယသမားက ဥာဏ္သမားကိုေခၚျပီး ခ်က္ခ်င္းသြားၾကေလသည္……ကံသမားကား အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ဥာဏ္သမားေတြးသည့္အတိုင္းပင္ တစ္ေနရာတြင္ ေတာေစာင့္နတ္ကိုတင္ ထားေသာ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ေတြ႔ရေလသည္။ ႏွစ္ဦးသား ၀ေအာင္စားေသာက္ျပီးေနာက္ ကံသမား အတြက္လည္း ဖက္ရြက္ႏွင့္ထုတ္ကာ ယူခဲ့ၾကေလသည္ ။ ထိုထမင္းထုပ္ကို ကံသမားကေျဖစားေသာက္ေသာ အခါတြင္ကား ဘုရင္မင္းတရားကိုယ္တုိင္ ထည့္ထားေသာ န၀ရတ္ကိုးသြယ္ စီျခယ္ထားေသာ နန္းစဥ္လက္စြပ္ ကို အိပ္ေပ်ာ္က်န္ေနရစ္ေသာ ကံသမားကရရွိသြားေလေတာ့သည္………….ထိုအခ်ိန္မွာပင္ဘုရင္လြတ္လိုက္ ေသာ အေထာက္ေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိလာကာ သံုးဦးစလံုးကို ဘုရင္ေရွ့ေတာ္ေမွာက္ေခၚသြားၾကေလသည္။ ဘုရင့္ေရွ့ေတာ္ေမွာက္ေရာက္ေသာအခါ နန္းစဥ္လက္စြပ္ၾကီးကုိရရွိသြားေသာ ကံသမားကို အိမ္ေရွ့အရာေပး၍ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိေသာ ဥာဏ္သမားကိုပညာရွိအမတ္ရာထူးေပးကာ လံုံ႕လအားကိုးေသာ၀ီရိယသမားကို စစ္သူၾကီးရာထူးေပးလိုက္ေလေတာ့သည္…………….။
ပံုျပင္အေပၚသံုးသပ္ခ်က္
ဤပံုျပင္ကုိျပန္၍သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အျမင့္ဆံုးအိမ္ေရွ့ရာထူးကို ရသြားေသာကံသမားသည္ ကံတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရသြားသည္ဟု ရုတ္တရက္ထင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမွန္ေတာ့ထိုသို့မဟုတ္ ဥာဏ္နွင့္၀ီရိယသမားေနာက္ကုိ တေကာက္ေကာက္လိုက္ရေသာ ၀ီရိယ၊ ထိုႏွစ္ေယာက္ကိုမိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ေပါင္းထားမွ မိမိအေပၚေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ဟု သိေသာဥာဏ္၊ အိမ္ေရွ့မင္းျဖစ္ထိုက္ေသာကံ ဤသံုးပါးေပါင္းစံုကာ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အိမ္ေရွ့ရာထူးကို ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ သံုးမ်ိဳးလံုးဘက္စံုလိုအပ္ သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအက်ဆံုးအရာကို ေဖာ္ျပပါဟုဆုိလွ်င္ကား ကံကိုပင္ေဖာ္ျပႏုိင္ေအာင္လည္း ပညာရွိအမတ္ၾကီး ကာလီဒါသက အသက္ႏွင့္အလဲအလွယ္ျပဳကာ သက္ေသျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အသက္ႏွင့္လဲ ကံသက္ေသပြဲ
တစ္ေန့တြင္ ေဘာဇဘုရင္ႏွင့္ကာလီဒါသတို့ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ခုတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ အရင္ရက္မ်ားကတည္းက ဘ၀င္မက်ခဲ့ေသာ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ အေၾကာင္းကို ေဘာဇဘုရင္ကစကား စလိုက္သည္။ “အခ်င္း ကာလီဒါသ၊ လူတစ္ေယာက္၏ ၾကီးပြားတိုးတက္မႈတြင္ ဥာဏ္ႏွင့္၀ီရိယတစ္ခုခုသာ အဓိကက်သည္…….ကံကားေနာက္လိုက္မွ်သာျဖစ္ရမည္ဟု ငါသည္ယခုတိုင္ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္….ကံက
အဓိကက်သည္ဟူေသာ သင့္အယူအဆကိုေရာ မေျပာင္းေသးဘူးလား”
“မေျပာင္းႏိုင္ပါ အရွင္မင္းျမတ္၊ သတၱ၀ါတို့၏ အယုတ္အျမတ္ အနိမ့္အျမင့္ကို ကံသာလွ်င္ အဓိကဖန္တီး ပါသည္၊ ဥာဏ္ႏွင့္၀ီရိယကားေနာက္လိုက္သာျျဖစ္ပါသည္”
ထိုအခါအေၾကာင္းျပႆနာေပၚတိုင္း မိမိအလိုကို တစ္ၾကိမ္မွ် မလိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ခ်ဳပ္တည္းလာခဲ့ရသမွ် ေသာေဒါသတို့သည္ ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ကား အျပင္းအထန္ေပါက္ကြဲေလျပီ။ ေဘာဇဘုရင္သည္ ရုတ္တရက္ ပတၱျမားလက္စြပ္ကိုခြ်တ္ကာ နက္လွစြာေသာျမစ္ထဲသို့အားကုန္ပစ္ခ်လိုက္ေလသည္။ ျပီးသည္ႏွင့္…..
“အခ်င္း ကာလီဒါသ….ဤျမစ္ထဲမွလက္စြပ္ကို (၇)ရက္အတြင္း သင္ယံုၾကည္ေသာကံအစြမ္းျဖင့္ ရေအာင္ ယူေလာ့။ (၇) ရက္ျပည့္မွရေအာင္မယူႏိုင္လွ်င္ သင့္အားေသဒဏ္ေပးမည္။ အကယ္၍ (၇)ရက္အတြင္း ဥာဏ္ႏွင့္၀ီရိယ တစ္ခုခုသာ အဓိကက်သည္ဟု သင္၏အယူအဆကို ေျပာင္းလွ်င္လည္းခ်မ္းသာေပးမည္”
ထိုသို့မိန့္ေတာ္မူျပီးသည္ႏွင့္ လက္စြပ္ပစ္ခ်ေသာေနရာတစ္၀ိုက္ကို မည္သူမွ်မလာေစရန္ အေစာင့္မ်ားတင္းက်ပ္ စြာခ်ထားလိုက္သည္။ ကာလီဒါသကား ပညာရွိပီပီ အနည္းငယ္မွ် တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ရေသ့ေယာဂီမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း ၊ တရားရႈမွတ္ျခင္း ဘာ၀နာတို့ကိုသာ (၇)ရက္ပတ္ လံုးျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္….ဤကားပစၥဳပန္ကံသစ္မ်ားျပဳေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္…….
ေဘာဇဘုရင္ကား (၇)ရက္မျပည့္မခ်င္း ကာလီဒါသ အယူ၀ါဒေျပာင္းလာမည့္ အခ်ိန္ကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။ ကာလီဒါသကား အယူ၀ါဒလည္းမေျပာင္း၊ လာလည္းမလာေသာအခါ ေဘာဇဘုရင္မွာ အမ်က္ထြက္သထက္ထြက္ေနေတာ့သည္။ကာလီဒါသကား မိမိအသက္တစ္ေခ်ာင္းအတြက္ႏွင့္ ေႏွာင္းလူမ်ား တစ္သက္လံုး အယူမွားမည့္အျဖစ္ကို အေရာက္မခံပါေခ်………(၇)ရက္ျပည့္ေသာရက္ေရာက္သည္ႏွင့္ အာဏာ
ပါးကြက္သားတို႔က ကာလီဒါသအား လက္ျပန္ၾကိဳးတုပ္ကာ သုႆန္သို႔ေခၚသြားၾကေလသည္။ ကာလီဒါသကို
သတ္ေတာ့မည္ဟု သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး လာမၾကည့္သူဟူ၍ တစ္ေယာက္မွမရွိ
သလို မ်က္ရည္မက်သူဟူ၍လည္း တစ္ေယာက္မွမရွိေပ။ သတ္မွတ္ခ်ိန္နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပရိတ္သတ္မ်ား
မွာလည္း မ်ားသတဲ့မ်ားလာခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေတာတြင္းတရားအားထုတ္ေနေသာေယာဂီတစ္ေယာက္ ကာလီဒါသေရွ႕ တိုးေ၀ွ႔၀င္ေရာက္
လာကာ “ကာလီဒါသ သင့္အားေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကုသိုလ္ေပးလိုပါသည္။ ငါ့အား ငါးဟင္းျဖင့္ဆြမ္း
ကပ္ပါေလာ့”… ထိုအခိုုက္မွာပင္ ပရိ္တ္သတ္ထဲတြင္ပါေသာ ငါးသည္တစ္ေယာက္သည္ ကာလီဒါသ
အတြက္ ငါးတစ္ဗန္းလံုးကုိ ေပးလွဴလိုက္ေလသည္။ ကာလီဒါသ၏ အိမ္ရွင္မက ငါးမ်ားကိုခ်တ္ျပဳတ္ရန္
ခုတ္ထစ္စဥ္မွာပငါ ေဘာဇနဘုရင္၏ ပတၱျမားလက္စြပ္ကုိ ငါး၀မး္ထဲမွ ရလိုက္ေပျပီ။ ကာလီဒါသ၏
အသက္ကို ငါး၀မ္းထဲမွ ရလိုက္ေပသည္။ ကာလီဒါသ၏အသက္ကို အတိတ္ကံႏွင့္ ပစၥဳပန္ကံ
ေပါင္းကာ ကယ္လိုက္ေလျပီတည္း။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဘာဇနဘုရင္မွာ ကံသာလွ်င္အေရးၾကီးဆံုး
ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံသြားေလေတာ့သည္။
အေနာဓိသ၊ ၾသဓိသေမတၱာျဖင့္............

No comments: